Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

itfaiye_head.png

AKADEMİ AMİRLİĞİ

    İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan İtfaiye Akademi Amirliği, İtfaiye personelinin hizmet içi eğitimi ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen kursiyerlerin ve il dışı itfaiye birimlerinden gelen eğitim taleplerine karşılık eğitim planı hazırlar.  Hazırlanan bu plan çerçevesinde talebe bağlı olarak il dışında ya da il içinde yangınla mücadele ve arama kurtarma eğitimleri verir. Verilen tüm eğitimler, konferanslar ve yapılan tatbikatlar hakkında istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlar. Araç Simülatörü, Yangın Simülatörü ve Labirent Merkezinin bakım ve onarım işlerinin takibini yapar, eğitime hazır vaziyette bulunmasını sağlar. İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulundan ve İtfaiye Anadolu Meslek Lisesinden “İşletmede Beceri Dersi” için gelen öğrencilerin eğitim ve stajlarının yapılmasını sağlar.

Çalışmalar ihtiyaca göre iki katlı müstakil eğitim binasında, merkez grubunun 1’inci katındaki kondisyon salonunda veya eğitim sahasında yürütülmektedir. Ayrıca, günümüz standardına uygun akıllı tahta teknolojisiyle donatılmış 25 kişilik 3 sınıf ve 81 kişilik konferans salonu da eğitim çalışmalarında aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Eğitimden sorumlu personeller “pedagojik formasyon” sahibi alanında uzman personellerdir.

İtfaiye Akademisi bünyesinde hizmet veren Amirlikler şunlardır;

Hizmet İçi Eğitim Amirliği

 • İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.
 • Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen hizmet içi eğitim programını hazırlar.
 • İtfaiye envanterine yeni dahil olan alet, ekipman, araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili eğitim programlarını hazırlar ve uygular.
 • Gönüllü itfaiyecilikle ilgili mali ve hukuki hükümler için gerekli işlemleri yürütür.
 • İstasyonlarda uygulanan günlük eğitim programını belirler.
 • Eğitimlere katılan personellerin devam-devamsızlığını kontrol eder.

Hizmet İçi eğitim Amirliğimiz tarafından 2019 yılı içerisinde 309 personelimizin dış kurumlardan eğitim alması sağlanmış, 422 personelimize hizmet içi eğitimler verilmiş, ayrıca Ankara dışından başvuran İtfaiye Teşkilatlarına mensup toplam 34 personele eğitimler verilmiştir. 

Hizmet İçi eğitim Amirliğimiz tarafından 2020 yılı içerisinde 280 personelimizin dış kurumlardan eğitim alması sağlanmış, 2141 personelimize hizmet içi eğitimler verilmiştir.

2021 yılının ilk 5 ayında ise, 399 personelimizin dış kurumlardan eğitim alması sağlanmış, 523 personelimize hizmet içi eğitimler verilmiştir.


     SSSS.png

Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Sistemi Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında kurulmuştur. Sistem dahilinde Daire Başkanlığımıza bağlı hizmet veren istasyonlarımıza sistem ile entegre bilgisayarlar ve gerekli diğer altyapı ile eğitimin gerçekleşmesini sağlayacak donanımlar kurularak sistem hayata geçirilmiştir ve hizmet içi eğitim uygulamalarında aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem dahilinde, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı istasyonlarda görev yapan personellere Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirlenmiş hizmet içi eğitimler verilir.

Uzaktan Eğitim Sisteminde;

 • İstasyonlardaki personellere yönelik günlük hizmet içi eğitimler yapılır.
 • Eğitime katılan personellerin bilgisi kontrol edilir ve ders esnasında alınan yoklama ile çeşitli sebeplerle derse katılamayan personellerin tespiti yapılarak verilecek hizmet içi eğitimlerden geri kalmamaları sağlanır.
 • Personellerin talep ettikleri eğitimlerin planlanması ve icra edilmesi sağlanır.

Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde 2021 yılı içerisinde düzenlene çeşitli eğitim programlarına 1622 personel katılmıştır. Personellere itfaiyecilik alan dersleri ve ilk yardım eğitimleri verilmiştir. Sistem ayrıca Daire Başkanlığımız üst yöneticilerinin ve personellerinin katılımıyla gerçekleşen canlı toplantılar yapılmasına da imkan vermektedir.

Uzaktan Eğitim Sisteminin Amacı

 • Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinin gelişen teknolojiye ayak uydurmalarının ve teknolojinin kolaylıklarından faydalanmalarının sağlanması,
 • Hizmet içi ve kurum dışı eğitimlere her koşulda devam edilmesinin sağlanması,
 • Sağlık sorunları, yangın kaza vs. gibi sebeplerle eğitimlere katılamayan personellerin istedikleri zaman,  istedikleri yerde senkron ya da asenkron eğitimlerden faydalanmalarının sağlanması,
 • Tüm İtfaiye Personellerin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve eğitimlerle ilgili geri bildirim sağlanması,
 • Zaman ve mekan problemini ortadan kaldırarak aynı anda birden farklı istasyonda görev yapan personellerin 7/24 eğitim-toplantı gibi etkinliklere katılmalarının sağlanması,
 • Pandemiden dolayı ara verilen yüz yüze eğitimlerin, uzaktan eğitim sayesinde bilgiye olan hızlı erişimle (bilgisayar, telefon, tablet) kesintisiz yapılmaya devam edilmesinin sağlanması,
 • 46 farklı noktada bulunan istasyonlarımıza anında erişerek ulaşım maliyetlerinin ve zaman kaybının önüne geçilmesinin sağlanması uzaktan eğitim sisteminin amaçları arasında yer almaktadır.

    

Uzaktan Eğitim Sisteminin İçeriği

 • Takvim: Takvim menüsünde Ay/Hafta/Gün olarak düzenlenmiş kategoriler bulunmaktadır. Bu menü canlı derslerin takibini kolaylaştırmaktadır.
 • Eğitimler: Eğitimler menüsünde personele tanımlı ders videoları, slaytlar ve çeşitli materyaller bulunmaktadır.
 • Canlı Eğitim: Canlı Eğitim sayesinde personeller ile anında ve yerinde etkileşimli eğitim/toplantı yapılabilmektedir.
 • Tekrar İzle: Tekrar İzle modülü ile personellere canlı eğitim ve toplantıları daha sonra izleme şansı sağlanmaktadır.
 • Sınavlar: Sınavlar menüsü ile personelin bilgi ve yeterliliği ölçülmekte ve ihtiyaç varsa personele tekrar eğitim verilerek destek sağlanmaktadır.
 • Soru - Cevap: Soru - Cevap kısmında itfai olaylar, araç üstü ekipman, ilk yardım vb. konularda eğitmenlere sorular sorulabilmekte ve konu hakkında görüş bildirilebilmektedir.
 • Kütüphane: Kütüphane kısmında itfaiyeci eğitim seti kitapları, kamu spotları, olay videoları ve diğer eğitici doküman arşivi bulunmaktadır.

              

 

DDD.jpg

FF.jpg

Örgün Eğitim Amirliği

 • İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolü uygular.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin koordinatör öğretmenleriyle işbirliği içinde hazırlanan ders programlarına göre eğitimleri düzenler.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Meslek Yüksekokullarından gelen stajyer öğrencilerin “İşletmede Beceri Dersi” programını hazırlar, uygulanmasını sağlar, öğrencilerin devam-devamsızlığını takip eder.

Örgün Eğitim Amirliğimiz tarafından, Belediye Başkanlığımız ile İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında 25 öğrencinin Daire Başkanlığımızda öğrenim görmeleri, 22 öğrencinin de İşletmede Beceri Eğitimi derslerini almaları sağlanmıştır. Ayrıca, 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında toplam 83 Meslek Yüksekokulu öğrencisinin Daire Başkanlığımızda staj işlemlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır. 2021 yılında Meslek Yüksekokulundan 6 öğrencinin Daire Başkanlığımızda staj işlemlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır.

2020 – 2021 eğitim – öğretim döneminde Covid-19 salgını nedeniyle İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Daire Başkanlığımızda öğrenim görmelerine ve İşletmede Beceri Eğitimi derslerine Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilen hususlar doğrultusunda ara verilmiştir.

DFDF.png

 

Dış Kurumlar Eğitim Amirliği

 • İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.
 • Askeri birliklerden, diğer kurum ve kuruluşlardan, sanayi kuruluşlarından ve organize sanayi bölgelerinden gelen eğitim taleplerine karşılık verir, eğitim programlarını düzenler ve uygular.
 • Okullardan gelen talepler doğrultusunda okullarda seminer ve tatbikat programları düzenler, talep eden okulların Daire Başkanlığımıza bağlı itfaiye istasyonlarını ziyaret ederek bilgi almalarını koordine eder, istasyonlarda seminer ve tatbikat yapılmasını sağlar.

Dış Kurumlar Eğitim Amirliği tarafından 2019 yılı içerisinde özel kurum ve kuruluşlardan 36, askeri kurumlardan 528, kamu kurum ve kuruluşlarından 149 kişiye ve şahsen başvuru yapan 10 kişiye “Yangınla Mücadele Eğitimi” adı altında temel düzeyde itfaiye eğitimi verilmiştir. Bunun yanı sıra, 144 kamu – özel sektör kurum ve kuruluşlarında düzenlenen yangın semineri ve tatbikatı programlarıyla toplam 13030 kişiye ve 296 farklı okulda düzenlenen yangın semineri ve tatbikatı programlarında toplam 108776 öğrenciye ulaşılarak meslek tanıtımı ve yangın konularında eğitimler verilmiştir. Daire Başkanlığımıza bağlı istasyonları ziyarete gelen 200 okuldan toplam 11156 öğrenciye yangın eğitimi verilmiş ve tatbikatlar yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde özel kurum ve kuruluşlardan 3, askeri kurumlardan 106, kamu kurum ve kuruluşlarından 28 kişiye ve şahsen başvuru yapan kişiye “Yangınla Mücadele Eğitimi” adı altında temel düzeyde itfaiye eğitimi verilmiştir. Bunun yanı sıra, 35 kamu – özel sektör kurum ve kuruluşlarında düzenlenen yangın semineri ve tatbikatı programlarıyla toplam 2292 kişiye ve 152 farklı okulda düzenlenen yangın semineri ve tatbikatı programlarında toplam 30056 öğrenciye ulaşılarak meslek tanıtımı ve yangın konularında eğitimler verilmiştir. Daire Başkanlığımıza bağlı istasyonları ziyarete gelen 55 okuldan toplam 1752 öğrenciye yangın eğitimi verilmiş ve tatbikatlar yapılmıştır.

2021 yılının ilk ayında askeri kurum, kamu kurumları, özel kurum ve kuruluş personelleri ile şahsen başvuru yapan toplam 37 kişiye Yangınla Mücadele Eğitimi verilmiştir. Kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlardan 469 kişiye ve öğrencilerden oluşan 20 kişiye yönelik seminer ve tatbikatlar düzenlenmiştir.


1.jpg2.jpg

3.jpg4.jpg

Spor ve Sağlık Amirliği

 • İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.
 • Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre itfaiye personelinin fiziki niteliklerini geliştirmek amacı ile spor faaliyetlerini planlar ve yürütür.
 • Personelin günlük ve yıllık spor programlarını planlar ve uygulatır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekli çalışmaları yapar.
 • Yıllık sağlık taramasının yapılmasını organizasyonuna katkıda bulunur.
 • İtfaiye personelleri içerisinde spor turnuvaları düzenler.

11.jpg    22.jpg

İlk Yardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım: 27 Ağustos 2020 tarih 31226 sayılı ilk yardım yönetmeliği; Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri, tanımlamaktadır.

İlk Yardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Eğitim Merkezi, Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü Sağlık ve Spor Amirliği bünyesinde 2016 yılında kurulmuştur. Merkez, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler ve denetimler yapıldıktan sonra faaliyete geçmiştir. 2020 yılına kadar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kadrosundaki eğitmenler tarafından ilk yardım eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür. Tüm İtfaiye personellerinin aynı zamanda bir ilk yardımcı olması amaçlanarak 2020 yılında kendi eğitmen kadrosu oluşturularak hizmetlerine devam etmesi sağlanmıştır.

 itfaiyeee.jpg

İtfaiye Teşkilatında İlk Yardımın Önemi ve Amacı

24/48 çalışma prensibine göre yedi gün 24 saat hizmet vermekte olan itfaiye teşkilatımızdaki tüm personellerimize ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilerek temel sağlık bilgilerinin artırılması ve hepsinin birer ilk yardımcı olmasını sağlayarak kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin mümkün olduğunca azaltılması amaçlanmaktadır.

itfaiye1.jpg   dsfsdfsdf.jpg

İtfaiye Teşkilatında İlk Yardım Eğitim Merkezinin Faaliyetleri

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 46 istasyon ziyaret edilip tüm personellere ilk yardım eğitiminin önemi anlatılmıştır.

Daire Başkanlığımıza 2020 yılında katılan 295 personele 27 Ağustos 2020 tarihinde güncellenen 31226 sayılı yönetmelik kapsamında 16 saatlik temel ilk yardım + OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitimi verilerek bu personellerin Ankara İl Sağlık Müdürlüğü onaylı sertifikaya sahip olmaları sağlanmıştır.

Daire Başkanlığımıza bağlı çalışmakta olan ve önceden ilk yardım sertifikasına sahip olan toplam 117 kişilik personel grubuna güncel yönetmelik kapsamında 8 saatlik güncel ilk yardım eğitimi + OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitimi verilerek sertifikalarının güncellenmesi sağlanmıştır.  

İl yardım eğitimine vermiş olduğumuz önem çerçevesinde gerek online gerekse örgün eğitimler kapsamında istasyon ziyaretleri gerçekleştirilerek eğitimlere devam edilmektedir.

 sdfsdfdfdfdfdf.jpg    sdfsdfffff.jpg

Arama Kurtarma Amirliği

 • İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.
 • Dalgıç yetiştirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapar.
 • Sualtı ve su üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapar ve yaptırır.  
 • K9 köpeklerinin yetiştirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapar.
 • Deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetlerde ve yangınlarda arama-kurtarma ve iz takip çalışmalarını yaptırır.
 • Hizmet içi eğitim programlarında görev alır.

KURTARMA EKİPLERİMİZ

Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi

İlimiz etrafında bulunan baraj, göl ve göletler ile ülkemizin genelinde meydana gelen boğulma ve suda mahsur kalma olaylarında arama ve kurtarma görevini yürütmektedir. 1997 yılında Türkiye’deki itfaiyeler arasında ilk olarak sualtı arama kurtarma ekibi Ankara İtfaiyesinde kurulmuştur.

Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi, her biri alanında uzman 7 personelden oluşmuştur. Her bir personelin; Altın Cankurtaran Sertifikası, Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Sertifikası, Denizcilik Müsteşarlığı Profesyonel Balık Adam Belgesi bulunmaktadır.

Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi tarafından Ankara ili ve diğer illerin göl, gölet ve akarsularından  2019 yılında 9 vakada 7 ceset çıkartılmış, 2020 yılında 11 vakada 7 ceset çıkartılmış ve 2021 yılının ilk 5 ayında 1 vakaya müdahale edilmiştir.

Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibinin farklı vaka senaryolarına daima hazır olması için yılda en az 3 defa hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Bunlardan biri kış aylarının en soğuk döneminde personellerin görüş olmayan soğuk suya uyumunu sağlamak amacıyla Kesikköprü Barajında düzenli dalışlar şeklinde yapılmaktadır. Bir diğeri ise yılda 2 kez mayıs ve eylül aylarında Didim’de düzenlenen eğitim faaliyetidir. Bu eğitimlere diğer illere bağlı arama-kurtarma ekiplerinden dalgıçlar da katılarak ortaklaşa eğitim almaktadırlar.

1.jpg  2.jpg

3.jpg 4.jpg

K-9 Köpekli Arama Kurtarma Ekibi

K-9 Köpekli Arama Kurtarma Ekibi, Daire Başkanlığımız tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak amacıyla 1999 yılında kurulmuş olup, ilk önce Ankara halkının, gerek görüldüğünde ise tüm Türkiye’nin hizmetindedir. K-9 Köpekli Arama Kurtarma Ekibinde çalışan 7 personelimiz bulunmaktadır.  Ekipte görev alan personelimizden üçünün FEMA (Uluslararası Kurtarma Örgütü), Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma ve İtfaiyeden almış oldukları uluslararası geçerliliği olan K-9 Eğitmenliği ve Branş Köpekleri Çalıştırma eğitimlerine ilişkin belgeleri (Sertifikaları) bulunmaktadır.

1.jpg 2.jpg

K-9 Köpekli Arama Kurtarma Ekibinde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan tam eğitimli 2 enkazda canlı insan arama köpeği, 1 doğada canlı insan arama köpeği, 2 kadavra ve kan arama köpeği, 1 tatbikat ve sosyal eğitim köpeği ve 1 damızlık köpek olmak üzere toplamda 8 köpeğimiz bulunmaktadır. Köpeklerimizden 2 tanesi Belgium Malinois, 2 tanesi Holland Dutch Shepherd, 1 tanesi Border Collie, 1 tanesi Jack Russell, 1 tanesi F1 Miks diğeri ise sokaktan alınarak K-9 köpeği olarak eğitilen Miks (kırma) sokak köpeği olup, hepsi özenle yetiştirilmiş eğitimli köpeklerdir. Canlı arama kurtarma cihazlarının yetersiz kaldığı doğal afetler ve göçük olayları durumunda, enkaz döküntüleri altında mahsur kalan kazazedelerin yerlerinin tespiti konusunda üstün başarı göstermişlerdir. Kadavra – Kan arama köpeğimizin tespit ettiği bulgular adli vakalarda delil olarak kullanılabilmektedir.

1.jpg 2.jpg

K-9 Köpekli Arama Kurtarma Ekibi tarafından 2019 yılında 7 farklı arama kurtarma eğitimi programına katılım sağlanmış, düzenlenen seminer ve tatbikatların 23’ünde yer almış ve görev aldığı 9 arama kurtarma vakasında 15’i yaralı, 16’sı ölü olmak üzere toplam 31 kazazedenin bulunmasına katkı sağlamıştır. 20 yılında ise 4 farklı arama kurtarma eğitimi programına katılım sağlanmış, düzenlenen seminer ve tatbikatların 2’sinde yer almış ve görev aldığı 6 arama kurtarma vakasında 2’si yaralı, 2’si ölü olmak üzere toplam 4 kazazedenin bulunmasına katkı sağlamıştır.

Arama Kurtarma Timleri

Daire Başkanlığımız emrinde 100 kişi asil, 100 kişi yedek olmak üzere toplam 200 kişilik Arama Kurtarma Timimiz bulunmaktadır. Arama kurtarma timi, Ankara ilinde ve gerek duyulması halinde Türkiye genelinde meydana gelen vakalarda görev almak üzere kurulmuştur. Arama kurtarma alanında teknik eğitimlere sahip personellerden oluşan timimiz düzenli aralıklarla yüksek açıdan kurtarma, KBRN olaylarına müdahale ve diğer arama kurtarma eğitimlerine katılmaktadır.

1.jpg  2.jpg

EĞİTİMLERDE KULLANILAN TESİSLER

Eğitim Labirenti

Eğitim labirenti personelin yangın ve kurtarma ortamlarına hazırlanmasına, yangın, arama – kurtarma bilgi ve becerilerinin artmasına yönelik kullanılan ısı ve duman ortamlı merkezdir. Bu merkezde personelin yangın ve arama kurtarma çalışmalarında karşılaşabilecekleri zor şartlara nasıl tepki verdikleri izlenerek bu bilgiler ışığında eksik yönlerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Araç Simülatörü

1.jpg

Ankara İtfaiyesi tarafından çalışanlarına İtfaiye araçları ile eğitim verilebilmesi amacıyla geliştirilmiş bir simülatördür.  Araç Simülatörü, itfaiye çalışanlarının Ankara’nın cadde ve sokaklarıyla birebir aynı olan sanal bir ortamda birçok farklı yangın veya kaza noktalarına gitmesini, ardından yangın söndürme veya kurtarma işlemlerini gerçekleştirebilmesini amaçlayan eğitimlerde kullanılmaktadır.

İtfaiye Simülatöründe Otomatik Merdiven Aracı ve Çok Maksatlı İtfaiye Aracı olmak üzere 2 adet araç kullanılmaktadır. Ayrıca Otomatik Merdiven Aracı’na ait olarak sürüş paneli, pabuç açma (destek ayaklarını açma), operatör kumanda paneli ve sepet dahil olmak üzere 4 farklı platformda eğitim verilmektedir.

 

 

 

 

Yangın Simülatörü

İtfaiye Personelinin yangın anında yapacağı müdahale yöntemleri ve söndürme tekniklerini birebir uygulayabilmesi için oluşturulan yapay bir simülasyon ortamdır. Bu ortamdaki ısı yaklaşık 800 0C’ye kadar ulaşmaktadır. Simülatörü içerisinde flash-over (birden bire yanma) ve backdraft (geri tepme) olayları gerçekleştirilir. Bu simülatörde yer altı ve yer üstü gaz yangınları ile basınçlı kaplara müdahale eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Kulesi

Eğitim kulesi özellikle bina yangınlarına müdahale ederken kullanılabilecek tekniklerin tatbik edilebilmesi amacıyla tasarlanmış bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan bir kuledir.   Eğitim kulesinde yangına müdahale ve arama-kurtarma tatbikatları yapılmaktadır.

1.jpg  2.jpg

Kondisyon Salonu ve Spor Sahası

Kondisyon salonu personelin kas gücünü geliştirebilmesine olanak sağlayan spor aletleriyle donatılmış form merkezidir. Ayrıca Daire Başkanlığımızın merkez yerleşkesinde günlük spor faaliyetlerinin yapıldığı spor sahası (halı saha) bulunmaktadır. Personeller arasında düzenlenen turnuvalarda da bu saha kullanılmaktadır.

1.jpg  2.jpg