Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Birim İletişim
 • Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü
 • Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
 • +90 (312) 507 23 08
 • +90 (312) 507 23 37
Amaçlarımız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Ankara’da yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızı ev ortamında desteklemek ve toplum ile engelli bireyin kaynaşmasını sağlamak amacıyla hizmete açılmıştır.

Müdürlüğümüz, Ankara ili Belediye sınırları içerisinde yaşayan engellilerin, kent içinde bir başkasına ihtiyaç duymaksızın rahatça dolaşımlarını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. Sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim ve bilişim alanında engellilerimize çözümler üretmek, kaynaştırma programları düzenlemek, rehabilite ederek topluma kazandırmak Müdürlüğümüzün amaçları arasındadır.

Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlanmak için Ankara ili sınırları içinde ikamet eden  engelli vatandaşlarımız şahsen yada birinci dereceden akrabaları aracılıyla telefonla başvurabilir. Başvuru esnasında ve sonrasında başvuru sahibi Merkezlerimizin hizmet koşulları gereği aydınlatma metnini okur ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel verilerinin işlenmesini kabul eder.  Sosyal Hizmet Uzmanlarımız, bu başvurulara istinaden engelli bireyi ikamet adresinde ziyaret ederek sosyal incelemesini gerçekleştirir. Bu sosyal incelemede sosyal hizmet uzmanı bireyin gerekli verilerinin taramasını yaparak hangi hizmetlerden yararlanması gerektiğini değerlendirip tespit eder. Engelli birey yararlanması gereken hizmet konusunda ilgili birim/ birimlere yönlendirir. Uygun görülen hizmetler üyelerimize ücretsiz olarak verilmektedir.

Dahil Olduğumuz Projeler

Erken Çocukluk Müdahalesinde Ebeveynlerin Katılımını Artırma Projesi

dahil_olunan_projeler.png

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki “Boosting Parental Involvement in ECI (Erken Çocukluk Müdahalesinde Ebeveynlerin Katılımını Artırma)” başlıklı projemiz geçmiştir.

Projemiz Mars Autistákért Alapítvány, Fondacija hiljadu zelja, Eu&Pro centrum vzdělávání a praxe, s.r.o, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Karaman Ozel Egitim Uygulama merkez ve Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ortaklığında geliştirilmektedir.  

Projemizin tanımı: Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde özel eğitime gereksinim duyan çocuğun bakım ve eğitimi büyük ölçüde aileye aittir. Çocuğunun özelliklerini herkesten daha iyi bilen aile bireyleri, özel eğitim uygulamalarının başarısında en etkili bireyler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ailelere destek olmak, sorularına cevap vermek, sorunlarına çözüm bulmak, çocuğun yetersizliğinden kaynaklanan öğrenme eksikliklerini maksimum düzeyde gidermek ve toplumun her kesimden katılımını sağlamak için uzman sağlamak. Erken yaşlarda çocuğun güçlü yönlerini ortaya çıkararak erken müdahaleyi önemli kılan faktörlerdir.

Projemiz, 0-6 yaş arası zihinsel engelli çocuğu olan ailelere ve ilgili yetişkin eğitmenlerine odaklanmaktadır. Bunun en önemli nedeni, engelli bireylerin erken çocukluk döneminde erken tanı ve doğru özel eğitim programı ile zihinsel gelişimlerini büyük ölçüde artırmaktır. Örneğin; ne yazık ki otizm ömür boyu süren bir sorundur. Ancak erken teşhis sayesinde gidişatı yavaşlatmak ve durumu kontrol altına almak mümkün. Yapılan çalışmalarda erken teşhis ve doğru bir eğitim ve bakım programı ile çocuklarda otizm belirtilerinde %50 azalma olduğu kanıtlanmıştır.

Bu nedenle projemizin amaçları; ailelere erken çocukluk özel eğitiminin en etkili yöntemlerini öğretmek (0-6 yaş otizm gibi zihinsel engellilere odaklanmak), erken müdahale programlarını yönetebilmeleri için onlara yeterlilik kazandırmak, kendilerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarına göre programlar oluşturmak, daha fazla materyale ulaşmaları ve temel yeterlilikleri geliştirmeleri için onlara rehberlik etmek ve teşvik etmektir.

Birincil yararlanıcımız aileler olsa da sadece onlar değil okul psikolojik danışmanı, rehber öğretmen/öğretmen gibi yetişkin öğretmenler/danışmanlar, özel eğitimciler de bu projeden faydalanacaktır. Yetişkin eğiticilerin becerilerini artırmaları, en iyi uygulamaları paylaşmaları, erken çocukluk özel eğitim ve erken müdahale programlarının daha yaygın kullanımını bilmeleri, ihtiyaçlara göre yeni modüller veya programlar geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Sosyal Hizmetler     
 • Psikolojik Destek Hizmetleri 
 • Sağlık Hizmetleri   
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler  
 • Temizlik ve Bakım Hizmetleri 
 • Fizik Tedavi ve Hidroterapi Hizmetleri
 • Asansörlü Araç Hizmeti
 • Rehberlik, Refakat ve Danışmanlık Hizmetleri