Metrica
Ankara'nın Mükemmellik Maratonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından lanse edilen EFQM Kalite Yönetim Modelinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla 06 Nisan 2022 tarihinde Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalanmış ve Belediyemizin ilk kalite yönetimi projesi olan Ankara’nın Mükemmellik Maratonu Projesini başlatmıştır.

Bu çerçevede Belediyemizde sürekli iyileştirme kültürünün ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, üstün performanslı bir kurumsal çerçeveye ulaşılması amacıyla öncelikle Kalite Yürütme Kurulu ile Kalite İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Ardından Belediyemizin her biriminden uzmanların katılımlarıyla EFQM Temel Eğitimi Programı düzenlenmiş ve Öz Değerlendirme Çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Öz Değerlendirme Geri Bildirim Raporu doğrultusunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlar önceliklendirilerek 14 İyileştirme Projesi oluşturulmuştur. İyileştirme Proje Gruplarının çalışmaları başlamadan önce tüm gruplara yönelik Proje Yönetimi Eğitimi verilmiştir (2023 Yılı).

Yine Belediyemizde ilk kez İç Kontrol Tabanlı Süreç Yönetimi Sistemi Kurulması Projesi başlatılmış, her kademede bulunan personel İç Kontrol Eğitimlerine katılmıştır (2023 Yılı). Paydaşların Tanımlanması, Sınıflandırılması, Analizinin Yapılması ve Etkileşim Alanlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında da ilk defa Belediyemizin tüm birimlerinden yönetici ve uzmanların katılımlarıyla paydaş analizi çalıştayları düzenlenmiş ve Ankara Büyükşehir belediyesi paydaş Haritası oluşturulmuştur (2023 Yılı).