Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara’nın Mükemmellik Maratonu Projesi

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından lanse edilen EFQM Kalite Yönetim Modelinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla 06 Nisan 2022 tarihinde Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalanmış ve Belediyemizin ilk kalite yönetimi projesi olan Ankara’nın Mükemmellik Maratonu Projesini başlatmıştır (2022 Yılı).

Bu çerçevede Belediyemizde sürekli iyileştirme kültürünün ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, üstün performanslı bir kurumsal çerçeveye ulaşılması amacıyla öncelikle Kalite Yürütme Kurulu (YK) ile Kalite İzleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) oluşturulmuştur. Ardından Belediyemizin her biriminden uzmanların katılımlarıyla EFQM Temel Eğitimi Programı düzenlenmiş ve Öz Değerlendirme Çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Öz Değerlendirme Geri Bildirim Raporu doğrultusunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlar önceliklendirilerek 14 İyileştirme Projesi oluşturulmuştur. İyileştirme Proje Gruplarının çalışmaları başlamadan önce tüm gruplara yönelik Proje Yönetimi Eğitimi verilmiştir (2023 Yılı).

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Kadın Güçlendirme Merkezi ve Mor Haritam Projesi” ile 22 Mart 2023 tarihinde KalDer İlham Veren kamu Yönetimi Proje Ödülüne layık görülmüştür.

Yine Belediyemizde ilk kez İç Kontrol Tabanlı Süreç Yönetimi Sistemi Kurulması Projesi başlatılmış, her kademede bulunan personel İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Eğitimlerine katılmıştır (2023 Yılı). Paydaşların Tanımlanması, Sınıflandırılması, Analizinin Yapılması ve Etkileşim Alanlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında da ilk defa Belediyemizin tüm birimlerinden yönetici ve uzmanların katılımlarıyla paydaş analizi çalıştayları düzenlenmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Paydaş Haritası oluşturulmuştur (2023 Yılı).

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında değişen koşullarda yöneticilik becerilerinin güncellenmesi amacıyla 9 Eylül 2023 tarihinde bir gün süreyle Belediyemizin üst yönetimine yönelik Liderlik Eğitimi düzenlenmiştir.

Varlık Yönetim Sistemi Kurulması İyileştirme Projesi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 7-8-9 Kasım 2023 tarihlerinde proje grubu üyelerine yönelik Varlık Yönetimi Temel Eğitimi ile Yönetim Sistemleri Entegre İç Tetkik Eğitimi düzenlenmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iyi yönetişim alanında ortaya koyduğu nitelikli performansla Avrupa Konseyi tarafından belirlenen 12 İyi Yönetişim ilkesi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri doğrultusunda Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence)’nı almaya hak kazanmıştır. 14 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Marka Ödül Törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ ve beraberindeki resmi heyet iştirak etmişlerdir.

20 Aralık 2023 Çarşamba günü Kalite Yürütme Kurulu toplantısı düzenlenerek İyileştirme Projelerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

İyileştirme Proje Gruplarına yönelik olarak 31 Ocak-1 Şubat 2024 tarihlerinde Problem Çözme Teknikleri Eğitimi ile 13 Şubat 2024 tarihinde ise çevrimiçi bir Proje Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.

Ankara’nın Mükemmellik Maratonu Projesi kapsamında 2023 yılında yürütülen faaliyetlere ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Paydaş Haritasına ilişkin Bilgilendirme Toplantısı 20 Şubat 2024 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin Konferans Salonunda tüm birim sorumlularının, Kalite Kurulları Üyelerinin ve Kalite Elçilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Son olarak 28 Şubat 2024 tarihinde yine İyileştirme Proje Gruplarına yönelik bir EFQM Temel Eğitimi verilmiştir.

İyi Niyet Bildirgesi (Nisan 2022)

İDK EFQM Temel Eğitimi (Mayıs 2022)

Ankara'nın Mükemmellik Maratonu Projesi Lansmanı (Mayıs 2022)

YK EFQM Temel Eğitimi (Mayıs 2022)

Öz Değerlendirme Çalıştayları (Haziran-Ağustos 2022)

Kalite Elçileri Sertifika Töreni (Haziran 2022)

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri (Mart 2023)

Liderlik Eğitimi (Eylül 2023)

Paydaş Haritası Çalıştayları (Temmuz 2023)

Liderlik Eğitimi (Eylül 2023)

Varlık Yönetimi Temel Eğitimi ve Yönetim Sistemleri Entegre İç Tetkik Eğitimi (Kasım 2023)

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Ödül Töreni (Aralık 2023)