Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

itfaiye_head.png

ANKARA İTFAİYESİ'NİN TARİHÇESİ

Türk İtfaiyeciliği 1714 yılında Tulumbacılar adıyla yeniçeri ocağına bağlı olarak kurulmuştur. Askeri sisteme bağlı olarak 210 yılı aşkın bir süre hizmet vermiştir.

Ankara İtfaiye teşkilatının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Elimizdeki ilk belge, 19 Haziran 1922 tarihinde Ankara Belediyesi tarafından Osman Zeki (Abaan) Bey’e verilen bir takdirnamedir. Bu takdirnamede açıklandığına göre, Ankara’da ilk İtfaiye Teşkilatı 1922 yılı başlarında, Kurtuluş Savaşı içinde “Müstakil İtfaiye Bölüğü” adı ile askeri bir örgüt şeklinde ve Osman Zeki Bey kumandasında, bugünkü adının verilmesine sebep olan İtfaiye Meydanı’nda kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanını takip eden süreçte, 16 Şubat 1924 yılında çıkarılan şehremaneti ile araç-gereç ve bir kısım personeliyle Ankara Belediye’sine devredilerek sivilleştirilmiştir.


Ankara Belediyesi bünyesinde 1997 yılına kadar İtfaiye Müdürlüğü olarak görev yapmakta olan Ankara İtfaiyesi, Ankara Belediyesinin 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı kanunla Büyükşehir statüsü kazanmasından 13 yıl sonra, 1997 yılında Daire Başkanlığı’na dönüştürülmüştür. Daire Başkanlığı emrinde 11 şube Müdürlüğü, 4 grup ve müfreze kurularak yeniden yapılandırılmıştır.

 

Bu yapılanma ile Daire Başkanlığımız 1997-2006 yılları arasında 11 Şube Müdürlüğü ile görevini sürdürmüş, ancak 2006 yılında getirilen Norm Kadro İlke ve Esasları gereğince 11 olan Şube Müdürlüğü sayısı 3’e düşürülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 14.02.2013 tarih ve 348 sayılı kararla kabul edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmet Yönergesi ile Daire Başkanlığımıza bağlı müdürlük sayısı 4’e yükseltilmiştir.

 

Son olarak 20.11.2020 tarih ve 121461 sayılı Başkanlık oluru ile kabul edilen İç Hizmet Yönergesi gereğince Daire Başkanlığımıza bağlı hizmet vermekte olan Müdürlük sayısı 6’ya yükseltilmiştir.

 

Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiştir. Sonraki yıllarda kanunda yapılan değişikliklerle hizmet alanı genişlemiş, en son çıkan 6360 sayılı kanun ile de il sınırında bulunan tüm ilçeler Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı içerisine dahil olmuştur. İlgili kanun gereği bu ilçelerde bulunan itfaiye istasyonları da Daire Başkanlığımıza bağlanmıştır.

 

Daire Başkanlığımız, Ankara’nın 25 ilçesinde, 46 İtfaiye İstasyonunda 217 araç, 2020 ve 2022 yıllarında bünyemize katılan 445 yeni personelle birlikte toplam 1194 kişilik itfaiyeci kadrosuyla 7 gün 24 saat İtfaiye hizmeti vermektedir.

Ankara İtfaiyesi dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri itfaiyecilik alanına uyarlamayı ilke edinmiştir. Ankara İtfaiyesi araç filosunu her geçen gün yenilemekte ve şehircilik alanında öncü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla aynı hızda kendini geliştirmektedir. Ayrıca Hizmet İçi Eğitimlerle kendi personelinin alanında uzmanlaşmasına yönelik çalışmalar yapan Ankara İtfaiyesi civar il ve ilçelerden gelen istekler doğrultusunda buralardaki İtfaiye Ekiplerinin de gerekli eğitimleri alarak uzmanlaşmalarına katkı sağlamaktadır.

TÜRK İTFAİYECİLİĞİNİN TARİHÇESİ

Türk İtfaiyeciliğin tarihi incelendiğinde verilerin genel olarak İstanbul’da yaşanan olaylarla ilgili olduğu gözlemlenmektedir. İstanbul’da yaşanan büyük çaptaki doğal afetler ev yapımında kullanılan yapı malzemelerinin de zamanla farklılık göstermesine sebep olmuştur. Önceleri taş kullanılarak inşa edilen evlerin 1509 senesinde yaşanan depremden sonra ahşap malzemeler kullanılarak inşa edildiği bilinmektedir.

Depremlere karşı önlem olarak bina yapımında ahşap malzeme kullanımı yangınlara ve yangınların hızla genişlemesine sebep olmuştur. Bu sebeple, yangınları önlemeye yönelik gözetleme kuleleri, evlerde su dolu fıçı ve merdiven bulundurulması gibi birçok tedbir alınmış, yangına müdahale için ekipler kurulup teçhizat kullanılmıştır.