Metrica
Başvuru Saatleri

Sabah: 09.00-11.30

Öğlen: 13.30-16.30

Başvuru Yerleri

Gençlik Parkı Kültür Merkezi
Cumhuriyet Cad. Doğanbey Mah. Altındağ / Ankara
Tel: (0312)3091837

Evlendirme İşlemleri

 

Evlendirme Şube Müdürlüğü evlenmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşı ve Yabancı uyruklu kişilerin evlilik başvurularını almakta ve Gençlik Parkı içerisinde 1 adet oda nikah salonunda oda nikahı hizmeti ve Ankara mücavir alan sınırları içerinde bulunan çiftlerin belirlediği mekanlara nikah memuru göndererek nikah hizmeti vermektedir.

Nikah Başvurusunda Bulunmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

·        Nüfus Cüzdanı

Belgenin aslı ve fotokopisi birlikte getirilmesi gerekmektedir. On yılı geçmemek şartıyla eski Nüfus Cüzdanları kabul edilmektedir. Nüfus Cüzdanı dışında herhangi bir kimlik belgesi (ehliyet, kurum kimliği vb. ) kabul edilmemektedir.  

·        Sağlık Raporu

Evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporları ilgili Aile Hekimliklerince verilmektedir.  Sağlık raporunu almak için çiftlerin Aile Hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Sağlık raporunun geçerlilik süresi altı ayı (180 Gün) geçmemelidir. Sağlık raporları üzerinde resim, kaşe, imza olmaması halinde belge kabul edilmemektedir.

·        Fotoğraf 

Nikah işlemleri için evlenecek olan çiftin her biri için ayrı ayrı dört adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.  Evlenme Yönetmeliğine uygun olmayan ve/veya biyometrik veya fotokopi olan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

Yabancı Uyruklular Evlenmek için Ne Yapmalıdır?

         Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.

          Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.

         Çiftler Türkçe bilmiyor ise, Müracaat esnasında yeminli tercüman bulunduracaklardır. Beyanları tercüman eşliğinde doldurulacaktır. Nikâh esnasında da tercüman bulunduracaklardır.
Bekârlık Belgelerinde,

          Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri

          Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası

         Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.
Önemli

          Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.

         Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.

         Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.

         Pasaport vize ve ikamet tezkeresinin süresi dolanların başvurusu alınmaz.

 

            Not: •  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

 

Not: Pasaport vize ve ikamet tezkeresinin süresi dolanların başvurusu alınmaz.