Metrica
Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Meclis Üyeleri
Abdullah Emin TEKİN

Meclis Üyesi (Akyurt)

İbrahim KARACA

Meclis Üyesi (Bala)

Mehmet ÜÇÖZ

Meclis Üyesi (Polatlı)

Yasemin ÇELİK

Meclis Üyesi (Sincan)

Zekayi KAYA

Meclis Üyesi (Polatlı)

Bürokrat Üyeleri
Reşit Serhat TAŞKINSU

Genel Sekreter

Ertuğrul CANDAŞ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

İmran Duygu ŞİMŞEK

Hukuk Müşaviri

Mesut HASTÜRK

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Ulaş ALTUN

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı