Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Bürokrat Üyeleri
Reşit Serhat TAŞKINSU

Genel Sekreter

Ertuğrul CANDAŞ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

İmran Duygu ŞİMŞEK

Hukuk Müşaviri

Mesut HASTÜRK

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Ulaş ALTUN

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı