• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

KurumsalBüyükşehir Belediye Encümeni

yeni_bina_new.jpg1984 yılından bu yana 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre (m.13) Belediye Encümeni, Belediye Başkanı veya yerine tevkil edeceği şahsın Başkanlığında, Genel Sekreter, Büyükşehir Belediyesinin İmar, Fen, Hukuk, Hesap, Yazı İşleri ve Personel işlerini yürüten birim Başkanlarından (memurlarından) oluşmaktaydı.
2004 yılında TBMM tarafından çıkarılarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu kanunla Belediye Encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş Meclis Üyelerinin de katılımıyla Encümen daha verimli bir yapıya kavuşmuştur.
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (5216 s.Kanunun m.16)

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Encümeni Görev,Sorumluluk ve Çalışma Esasları

Belediye Encümeni

5216 sayılı kanuna göre oluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde halen görev yapan üyeler şunlardır.

Genel Sekreter

 

Asım
BALCI

 balci.jpg

Meclis Üyeleri
 

Ş.Ahmet
KIVRAK

Nihat
ÖZÇELİK

Hilmi
ÖZER

Muzaffer
YALÇIN

Doğu
DEMİR

 ahmet_kvrak.JPG  NIHAT_OZCELIK.JPG  HILMI_OZER.JPG  MUZAFFER_YALCIN.JPG  DOGU_DEMIR.JPG Bürokrat Üyeleri
 

Levent
KARACA 

Osman
ÖZBAYRAK 

Dilek
BAKIR

Veysel
KAZAN

 LEVENT_KARACA.jpg  osman_ozbayrak.jpg  dilek-bakir.png  veysel_kazan.jpg