Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İletişim Bilgileri
  • Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara
  • +90 (312) 507 23 81
  • +90 (312) 507 23 86
Etik İlkeler

Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; kurulan Etik Komisyonu, Başkanlık Makamının 26.04.2021 tarihli Olur'u ile yeniden oluşturulmuştur.

Komisyon Üyeleri

Komisyon Başkanı
Reşit Serhat TAŞKINSU     
Genel Sekreter

Üye
Baki KERİMOĞLU     
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye
Faruk ÇINKI     
Genel Sekreter Yardımcısı

Üye
Mustafa Kemal ÇOKAKOĞLU     
Genel Sekreter Yardımcısı

Üye (Raportör) 
Ekrem YEŞİL
İç Denetim Birimi Başkanı