Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİRİM VE GRUP BAZLI MESAİ ÇİZELGESİ 

08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Deprem Risk Yönetimi ve K. İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İç Denetim Birim Başkanlığı

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sosyal Medya Dairesi Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü

 

Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

 

Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

 

 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı