Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Burcu KURT ÇİÇEK

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü
  • +90 (312) 507 24 19

Kadın ve Aile Hizmetleri dairesi Başkanlığına bağlı çalışmalarını sürdüren Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 7 Çocuk Kulübü, 1 Çocuk Meclisi ve 4 Çocuk Gündüz Bakımevi ile faaliyet göstermektedir.

ÇOCUK KULÜPLERİ
Çocuk Kulüplerimizin amacı; Ankara il sınırları içinde yaşayan 7-14 yaş arası, kulüplerimize üye olan çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, üye çocukların ilgi alanları doğrultusunda eğitmek ve beceri kazandırmaktır.

Kulüplerimizde bulunan, amacına uygun olarak tefrişatı yapılmış, derslik, atölye ve salonlarda, branşında uzman eğitimcilerimizin liderliğinde, tiyatro kursları, resim kursları, el sanatları, bilgisayar, halk oyunları, satranç, müzik, spor, İngilizce vb. derslerin yanı sıra çocuklarımızı yaş gruplarına göre gruplara ayırarak akademik müfredatlarına da destek olunmaktadır.

Yapılan derslere ve atölye çalışmalarına ek olarak belirli gün ve haftalar içerikli farkındalık oluşturmak için zaman zaman geziler ve çocuklarımızın katıldığı programlar düzenlenmektedir. Bu geziler ve programların ana amacı, çocuklarımızın sosyalleşmeleri, yaşadıkları şehri tanımaları ve vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Uzmanlaştıkları alanlarda kulüpler arası müsabakalar yapılarak çocuklarımızın, etik değerler çerçevesinde rekabet etme, kendini ifade etme, toplum önüne çıkma becerileri desteklenir.

Açılması planlanan sağlık, doğa, gezgin çocuk sınıfları aracılığı ile çocuklarımızın günlük yaşamda kullanabilecekleri becerilerini geliştirmek, kültürler arası etkileşim sağlamak, doğa dostu çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

ÇOCUK MECLİSİ
Ankara’nın değişik bölgelerindeki okullardan çocukların başvuruda bulunduğu Çocuk Meclisi’ne üyelik seçimleri her yıl yenilenir. 9-14 yaş arası ilk ve orta okul öğrencileri, Aday Tanıtımlarının da yapıldığı Başvuru Döneminin ardından en çok oyu alan 150 çocuk, Asil üye olarak Meclis’te göreve başlar. Asil Üyeler daha sonra adaylığını açıklayanlar arasından Başkanlık Divanı üyelerinin belirlenmesi için oy kullanırlar. İç Tüzük gereği, en çok oyu toplayan altı meclis üyesi Başkanlık Divanı’nda görev alırlar. Başkandan sonra en çok oyu kazanan üç üye Birinci, İkinci ve Üçüncü Başkan Yardımcılığına, diğer iki üye ise Birinci ve İkinci Katip Üyeliğine seçilmiş olurlar.

Diğer Meclis Üyeleri ise, yapacakları tercih sıralamasına göre sekiz komisyondan birinde (Basın Yayın, Çocuk Hakları, Çevre Sağlık, Kültür Sanat; Spor, Eğitim, Bilim Teknoloji ve Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonları) çalışmalarına başlarlar. Başkanlık Divanı üyeleri, aylık olağan Genel Kurul Toplantılarında ve temsil gerektiren görevlerde hazır bulunurlar, komisyon toplantılarına katılırlar.

Meclis’te, “dezavantajlı” guruplardan kontenjan üyeler de yer alır. Bugüne dek zihinsel engeli olmayan, görme engelli, serebral palsili, lösemiyi yenmiş, kurum evlerinde kalan ya da Ankara’da eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu göçmen çocukların da Meclis’e girmelerine imkan sağlanmıştır.

Çalışmalarında bağımsız olan Çocuk Meclisi, araştırma, bilgi edinme, inceleme ve eğitim amaçlı çeşitli programlar düzenler. Eğitim, bilim ve sağlık kuruluşlarını, üniversiteleri, basın merkezlerini, çocuklar için hizmet veren kurumları ziyaret eder. Kazandıkları bilgi ve deneyimleri tüm çocuklarla paylaşmaya çalışır ve davet edildikleri çeşitli toplantı veya programlarda konuk ya da gözlemci olarak bulunabilirler.

Çocuk Meclisi, Komisyon Odaları, Genel Kurul Salonu, Oyun ve Bilgisayar Alanı, Mini Kütüphane ve Mini Sinema Salonu’nun da yer aldığı müstakil binasında çalışmalarını sürdürür.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ
Gündüz Bakımevlerimiz; Ankara ili sınırları içerisinde yaşayan, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi için çalışan personellerin çocukları olmak üzere, muhtaç, dezavantajlı, risk altında, ihtiyaç sahibi 3-6 yaş arası çocuklara yönelik faaliyet gösterir.

Hazırlanan aylık programlarda çocukların; bilişsel, sosyo-duygusal, ince-kaba motor, dil gelişimleri ve özbakım becerileri desteklenir. Aylık tema, merak sorusu, doğa ve çocuk, Türk ve dünya büyüğüm, kaşif çocuk, büyüyorum artık yapabiliyorum, göster anlat, alan gezileri aracılığı ile çocuklarımızın kurumumuzda geçirdikleri zamanın niteliğini arttırarak onların; özgüven, kendini idare etme, sosyalleşme, kendini ifade etme, yardımlaşma, empati, problem çözme gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ebeveynlerin ve çocuklarımızın en üst seviyede yarar sağlaması amacıyla Sosyal Servisimiz, gündüz bakımevlerimizde kayıtlı çocuklarımızın belli aralıklarla gelişim takibini yapmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve destek programı çerçevesinde çocukların sosyal ve duygusal gereksinimlerinin karşılar ve bu süreçte ailelere danışmanlık ve rehberlik yapar.

Sosyal servisimiz; Aile Eğitim Programı aracılığı ile sene başında ailelere dağıtılan eğitim ihtiyaç belirleme formları neticesinde belirlenen ihtiyaca göre eğitim toplantıları düzenler.