Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Murat SARIARSLAN

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Özgeçmiş