Metrica

Gökhan ÖZCAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Başkanlığın görevleri aşağıda verilmiştir:

  1. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için belediye birimleri ile iletişim kurarak gerekli donanım ve uygulama yazılımlarının teminini sağlamak.
  2. Bununla birlikte uygulama aşamasında teknik destek vermek.
  3. Bilgisayar ağlarını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
  4. Bilgisayar hatlarını çektirmek ve terminal bağlantılarını yapmak.
  5. Belediye birimlerinde meydana gelen yazılımsal ve donanımsal arızaları gidermek.
  6. Belediye birimlerimizdeki son kullanıcılara eğitim vermek.
  7. Belediye birimlerine ait verilerin korunması, yedeklenmesi, bir veri tabanında toplanarak tutulması, yönetilmesi ve gerekli analizlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
  8. Belediye birimleri arasında etkin ve verimli bir iletişim ağı kurmak.
  9. Belediyemiz için bilişim projeleri planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek.

17 Mart 2023 - 10:00 MEDYA VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
11 Ocak 2023 - 10:00 YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
14 Aralık 2022 - 10:00 SAYFA BAŞI BASKI HİZMETİ ALINACAKTIR
21 Ekim 2022 - 10:30 İLETİŞİM HİZMETİ ALINACAKTIR
11 Ekim 2022 - 10:30 Güvenlik Cihazları Yenileme Lisans ve Destek Alımı İşi