Metrica

Gökhan ÖZCAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Başkanlığın görevleri aşağıda verilmiştir:

  1. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için belediye birimleri ile iletişim kurarak gerekli donanım ve uygulama yazılımlarının teminini sağlamak.
  2. Bununla birlikte uygulama aşamasında teknik destek vermek.
  3. Bilgisayar ağlarını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
  4. Bilgisayar hatlarını çektirmek ve terminal bağlantılarını yapmak.
  5. Belediye birimlerinde meydana gelen yazılımsal ve donanımsal arızaları gidermek.
  6. Belediye birimlerimizdeki son kullanıcılara eğitim vermek.
  7. Belediye birimlerine ait verilerin korunması, yedeklenmesi, bir veri tabanında toplanarak tutulması, yönetilmesi ve gerekli analizlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
  8. Belediye birimleri arasında etkin ve verimli bir iletişim ağı kurmak.
  9. Belediyemiz için bilişim projeleri planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek.

21 Ekim 2022 - 10:30 İLETİŞİM HİZMETİ ALINACAKTIR
11 Ekim 2022 - 10:30 Güvenlik Cihazları Yenileme Lisans ve Destek Alımı İşi
26 Ağustos 2022 - 10:30 Mevcut Taşınmaz Bilgi Sistemi Güncelleme Hizmeti Alımı İşi
29 Nisan 2022 - 10:30 HARİTA TABANLI HAVA DURUMU VE AFETLERİ ERKEN UYARI PROGRAMI HİZMETİ ALINACAKTIR
18 Mart 2022 - 10:30 PLOTTER MAKİNELERİNE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR