Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Gökhan ÖZCAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Başkanlığın görevleri aşağıda verilmiştir:

  1. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için belediye birimleri ile iletişim kurarak gerekli donanım ve uygulama yazılımlarının teminini sağlamak.
  2. Bununla birlikte uygulama aşamasında teknik destek vermek.
  3. Bilgisayar ağlarını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
  4. Bilgisayar hatlarını çektirmek ve terminal bağlantılarını yapmak.
  5. Belediye birimlerinde meydana gelen yazılımsal ve donanımsal arızaları gidermek.
  6. Belediye birimlerimizdeki son kullanıcılara eğitim vermek.
  7. Belediye birimlerine ait verilerin korunması, yedeklenmesi, bir veri tabanında toplanarak tutulması, yönetilmesi ve gerekli analizlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
  8. Belediye birimleri arasında etkin ve verimli bir iletişim ağı kurmak.
  9. Belediyemiz için bilişim projeleri planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek.

17 Kasım 2023 - 10:30 FOTOKOPİ HİZMETİ ALINACAKTIR
17 Kasım 2023 - 10:00 BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
06 Kasım 2023 - 10:00 MAHALLELERE İNTERNET HİZMETİ ALIMI İŞİ
26 Ekim 2023 - 15:00 BAŞKENT KART EKOSİSTEMİ KAPSAMININ GENİŞLETİLEREK GELİR PAYLAŞIMI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN DÜZELTME İLANI
26 Ekim 2023 - 15:00 BAŞKENT KART EKOSİSTEMİ KAPSAMININ GENİŞLETİLEREK GELİR PAYLAŞIMI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İHALE İLANI