Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Gökhan ÖZCAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Başkanlığın görevleri aşağıda verilmiştir:

  1. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için belediye birimleri ile iletişim kurarak gerekli donanım ve uygulama yazılımlarının teminini sağlamak.
  2. Bununla birlikte uygulama aşamasında teknik destek vermek.
  3. Bilgisayar ağlarını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
  4. Bilgisayar hatlarını çektirmek ve terminal bağlantılarını yapmak.
  5. Belediye birimlerinde meydana gelen yazılımsal ve donanımsal arızaları gidermek.
  6. Belediye birimlerimizdeki son kullanıcılara eğitim vermek.
  7. Belediye birimlerine ait verilerin korunması, yedeklenmesi, bir veri tabanında toplanarak tutulması, yönetilmesi ve gerekli analizlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
  8. Belediye birimleri arasında etkin ve verimli bir iletişim ağı kurmak.
  9. Belediyemiz için bilişim projeleri planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek.

02 Ağustos 2024 - 10:00 VERİ SKORLAMA, VERİ TEKİLLEŞTİRME VE VERİ TABANI GÖÇÜ YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİ
19 Nisan 2024 - 10:00 TEKNOLOJİ MERKEZİNE BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ
17 Kasım 2023 - 10:30 FOTOKOPİ HİZMETİ ALINACAKTIR
17 Kasım 2023 - 10:00 BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
06 Kasım 2023 - 10:00 MAHALLELERE İNTERNET HİZMETİ ALIMI İŞİ