Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Html İçerik

Daire Başkanlığımızda proje kontrol işlemlerini başlatmak için;
Matbu müracaat formunu doldurur,

Form ekinde;

  • Tahliye projesi

Proje başvurularının yönetmeliğe uygun olup olmadığı; mimar, makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan teknik personel tarafından incelenmektedir. Gerekli durumlarda proje üzerinde düzeltmeler yaptırılır. Uygun görülen projeler ise ilgili teknik personelce onaylanır ve proje sahibine elden teslim edilir.

Not: Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalamış Organize Sanayi Bölgelerindeki yangın tahliye projeleri için kontrol işlemi yapmaktayız.

İrtibat telefonu: 0 312 341 41 60 / 1217 (7 Dahili Hat)

 

prj_kon_isl.jpg