Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

itfaiye_head.png

 

İŞLETME RUHSATI İNCELEME İŞLEMLERİ

  İncelemelerin başlatılabilmesi için www.ankara.bel.tr adresinde bulunan E-Beyan menüsünden kayıt oluşturulup başvuru yapılarak inceleme ücreti yatırılabilir. Ayrıca Daire Başkanlığımız Merkez İstasyonunda bulunan vezneye nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme gerçekleştirilebilir.

  İşletme Ruhsatı İtfaiye Önlem Raporu için başvuru yapılmasından sonra Daire Başkanlığımız personellerince belirlenen program dahilinde “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda inceleme işlemleri yapılır.

  İnceleme sonucunda işletmenin Yönetmeliğe uygun olduğu görülürse uygunluk raporu düzenlenerek ilgili İlçe Belediyesine gönderilir. (Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların başvurularında uygunluk raporunun bir nüshası elden teslim edilir.)

  İnceleme sonucunda yangın önlemleri açısından eksiklik tespit edilmesi halinde durum başvuru sahibine bildirilir ve eksiklikleri gidererek ilgili birime bilgi vermesi için başvuru sahibine belirli bir süre tanınır.

  Tanınan süre zarfında eksikliklerin giderilmesi halinde Daire Başkanlığımız ekiplerince ikinci bir inceleme yapılır. İnceleme sonucunda işletmenin yönetmeliğe uygun olduğu görülürse uygunluk raporu düzenlenerek ilgili İlçe Belediyesine gönderilir. (Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların başvurularında uygunluk raporunun bir nüshası elden teslim edilir.)

  Yapılan incelemeler sonucunda işletmenin yangın önlemleri açısından eksik olduğu görülürse ve tanınan süre içerisinde eksiklikler giderilmezse rapor uygunsuz olarak düzenlenir ve ilgili kuruma bildirilir. Bu durumda başvuru sahibi işlemleri en baştan tekrar başlatmak durumunda kalır.

Başvurular konusunda daha detaylı bilgi almak için aşağıda belirtilen numaralardan ilgili birime ulaşılabilir.

0 312 507 48 20

0 312 507 48 21

  is_akis_1.jpg


is_akis_2.jpg


is_akis_3.jpg