Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Merkezimizde kullanılan tekniklerden bazıları şunlardır;

Oyun TerapisiOyun Terapisi, seçici mutizm, davranış problemleri ,şiddete maruz kalma, doğal felaketler, istismar,kaza gibi  travmatik vakalar ve birçok problemde veremediği tepkileri vermesine olanak tanıdığı için çocuk açısından son derece olumlu sonuçlar kazandırır.

EMDRTürkiye’nin 1999 yılında büyük deprem sonrasında tanıştığı EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), 1987 yılında, Amerika’da keşfedilen bir metottur. EMDR, beyin lobları tarafından sağlıklı şekilde işlenemeyip, sinir sisteminde ve beyinde kilitli kalan bilgileri çift yönlü uyarımlar sayesinde yeniden işleyerek düzene koymayı amaçlar.  Pahalı bir terapi tekniği olan EMDR, Ankara ili içerisinde çok az sayıda terapiste sahiptir.

Çözüm Odaklı Terapi :  Bu yaklaşım, pozitif bir bakış açısı ile danışanların sorunlarının ortaya çıkmadığı "nadir" anlarda kişilerin hangi güçleri kullandığını araştırır. Doğrudan çözümü hedef alarak çalışan bu yöntem, sorunun geçmişi ile hiç ilgilenmeksizin gelecekteki çözüm alternatiflerine odaklanır. Sorunun karaşık olması, çözümün de karmaşık olmasını gerektirmez. Çözüm odaklı terapi, danışan açısından takip etmesi kolay, hızlı, açık ve net hedefleri olan, pozitif bir havada ilerleyen postmodern bir yaklaşımdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi  : Bilişsel-Davranış Terapisi bilimsel bir zemin üzerine kurulu bilimsel araştırmalar ile de etkisi ve kısa sürede pozitif bir yarar sağlayacağı kanıtlanmış bir terapi yöntemidir. Bilişsel terapide probleme, semptoma odaklanarak “şimdi ve burada” üzerinde yoğunlaşır. Yani şuanda kişinin yaşadığı kendisini, rahatsız eden semptom nedir? Ve bu semptomu işi nasıl kontrol edilebilir yaklaşımı ağırlıktadır.

Danışan ve terapist etkin bir biçimde ikili bir takım olarak çalışır. Terapist kadar danışanın katılımı da etkili bir şekilde sonuç olmak için önemlidir.

Bilişsel-Davranış Terapisi birey, grup ve ikili ilişkilerde yani çift terapisinde uygulanabilir.

Pozitif Psikoterapi : Pozitif Psikoterapi kısa süreli, hümanistik, dinamik ve kültürler arası bir terapi yaklaşımıdır.Pozitif Psikoterapi’ye göre insan, doğuştan getirdiği birçok beceriye ve potansiyele sahiptir.Pozitif Psikoterapi, tüm insanların  gerçekte iyi olduğu ve iki temel kapasiteye: “sevme ve bilme” kapasitesine sahip olduğu görüşünden hareketle farklı teknikler geliştirmiştir.Danışanların günlük yaşamını geliştirmeleri  için “denge”ye çok önem verir.Terapi sürecinde hikayeler kullanılır.

Pozitif Psikoterapi, beş aşamalı kendi kendine yardım modeli sunar.