Metrica
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
21.11.2022 2253 EGO Genel Müdürlüğünün 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. İndir
21.11.2022 2252 ASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. İndir
21.11.2022 2251 Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. İndir
21.11.2022 2250 EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
21.11.2022 2249 ASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
21.11.2022 2248 Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Performans Programına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
21.11.2022 2247 50. Yıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
21.11.2022 2246 Özel Halk Otobüsleri, Çevre İlçe Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Merkez ÖTA (AHOK) İşletmecilerine “Gelir Desteği Yapılmasına” ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
21.11.2022 2245 Önceki Birleşim Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2243 Kırsal mahallelerde bulunan ahırlarda yeni su tarifesi belirlenmesi konusunun ilgilisine iadesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2242 Minibüs Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2241 EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Erasmus + Mesleki İş Birliği Ortaklığı Projesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2240 Kalecik, Akyurt, Çubuk ve Kahramankazan İlçelerindeki Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2239 Belediyemiz ile Gazi Üniversitesi arasında ortak hizmet projesi düzenlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2238 Belediyemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında proje yürütülmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
20.11.2022 2237 Önceki Birleşim Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
19.11.2022 2236 Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesinde bulunan 20 adet taşınmazın Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında satın alınması veya trampa edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
19.11.2022 2235 Mülkiyeti Belediyemize ait 45 adet taşınmazın kat karşılığı, sınırlı ayni hak tesisi, trampa edilmesi veya satılarak değerlendirilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
19.11.2022 2234 Belediyemizin kadro iptal ihdas teklifine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
19.11.2022 2233 Yeniden düzenlenen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir