Metrica
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
16.09.2022 1803 İsveç’te 6-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı görevine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
16.09.2022 1802 Kore Cumhuriyetinde 19-22 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı görevine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
16.09.2022 1801 Kırsal mahallelerde yeni abonelerden alınan bedellerin gözden geçirilmesine ilişkin önerge oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
16.09.2022 1800 Önceki Birleşim Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.09.2022 1799 Altındağ İlçesi Altındağ Mahallesi 4780 ada 6 parseldeki imar işleminden kaynaklı hisse hatasının düzeltilebilmesi için tapu kütüğünden terkin edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.09.2022 1798 Önceki Birleşim Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1797 Bala İlçesindeki jeotermal su kaynaklarının araştırılmasına ilişkin Jeotermal Suları Değerlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1796 İlimizdeki yaşlı merkezleri sayısının arttırılmasına ilişkin Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1795 Altındağ İlçesi Ulus Bölgesi ve Hacı Bayram Cami çevresindeki kaldırım bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Ulus Tarihi Kent Merkezi Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1794 Evde bakım gören yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın pandemi döneminde yaşadıkları sorunların araştırılmasına ilişkin Sosyal İşler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1793 Çamlıdere İlçesi Sarıkavak Aşağı Mahalle Cami ve Köy Konağı çevre düzenlemesinin yapılmasına ilişkin Köyler ve Yeni Mahallelere Hizmet Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1792 Kırsal çevrenin iyileştirilmesi, sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasına ilişkin Kırsal Kalkınma Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1791 Pursaklar İlçesi, Saray Cumhuriyet KOCA Mahallesi Şehit Ali Aktaş Caddesi ile Özal Bulvarının kesiştiği noktaya üst geçit yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1790 Ekim Dünya Mimarlık Günü münasebetiyle “Mimarlık Çalıştayı” yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1789 Şereflikoçhisar İlçesindeki caddelerin kaldırım ve bordür bakım onarımının yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1788 Pursaklar İlçe sınırlarında bulunan Tebessüm Parkının tamir, bakım ve onarımının yapılarak yenilenmesine ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1787 Pursaklar İlçesi sınırlarında bulunan Beylerbeyi Caddesinin orta refüjlerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1786 Sincan İlçesi Alagöz Mahallesinde bulunan köy mezarlığının bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1785 Sincan İlçesi Hisarlıkaya Mahallesi köprü ve yollarının tamir edilmesi, köy mezarlığının bakımı ve köy içindeki derenin ıslah edilmesine ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.09.2022 1784 Belediyemize evlenmek için başvuran çiftlere “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” hakkında eğitim verilmesine ilişkin Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir