Metrica
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
13.09.2022 1700 Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 948 ada 2 ve 3 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1699 Ayaş İlçesi Sinanlı Hocasinan Mahallesi 237 ada doğusunda ve 113 adanın kuzeyinde yer alan park alanlarında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1698 Altındağ İlçesi İskitler MİA KDGPA II. Etap II. Kısım kapsamındaki Danişment Mahallesi 23154 ada 8-9 parsellerin kuzeyindeki park alanında Dağıtım Merkezi (BEDAŞ) yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1697 Çankaya İlçesi Şirindere Vadisi KDGPA kapsamında hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.09.2022 1696 Yenimahalle İlçesi Çamlıca Mahallesi 13248 ada 14 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1695 Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mahallesi 43387 ada 3 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1694 Yenimahalle İlçesi İstanbul Yolu Güvercinlik Köprülü Kavşak ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1693 Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi 14626 adanın kuzeyindeki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1692 Yenimahalle İlçesi Ragıp Tüzün Mahallesi 8114 adanın batısındaki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1691 Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 15039 adanın doğusundaki çocuk bahçesi alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1690 Şereflikoçhisar İlçesi Sanaii Mahallesinde 2 adet ve Boğaziçi Mahallesinde 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1689 Sincan İlçesi Yunus Emre Mahallesi 1825 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1688 Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi 4137 adanın kuzeyindeki park alanında regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1687 Sincan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi 4200 adanın kuzeyindeki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1686 Sincan İlçesi Alagöz Mahallesi 1892 adanın batısındaki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1685 Sincan İlçesi Fatih Mahallesi 1465 adanın kuzeyindeki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1684 Sincan İlçesi Ahievran Mahallesi 419 adanın batısındaki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1683 Mamak İlçesi Kıbrıs Mahallesi 39573 adanın güneyindeki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1682 Mamak İlçesi Kartaltepe Mahallesi 37245 ada 5 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.09.2022 1681 Keçiören İlçesi Uyanış Mahallesi 34780 adanın kuzeyindeki park alanında doğalgaz regülatör yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir