Metrica
DEVAM EDEN PROJELER

PROJELERİMİZ

1.Kadın Güçlenme Merkezi Projesi 

Belediyemiz ile Hollanda Büyükelçiliği arasında Matra Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları Hibe Pro-gramı kapsamında yürütülen Kadın Güçlenme Merkezi projesi 25 Kasım 2021 yılında başlamıştır. Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Türkiye’de ilk kez kadınlar için Üniversite-STK-Yerel yönetim ortak faaliyet alanını oluşturmuştur. Merkezde kadınlar için uygulanan güçlenme programının yanı sıra 9 STK 5 Üniversite 20 Kadın Kooperatifi ile çalışılmaktadır. Aynı zamanda proje kapsamında, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümündeki öğrencilerle beraber uygun tez çalışmaları ile merkezde gönüllü çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu mekanizmada aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

       Sivil Toplum Kuruluşlarına esnek çalışma alanının oluşturulmuştur.

       Ortak atölye alanı kurulmuştur.

       STK’lara ve üniversite öğrencilerine fiziksel alan, yemek, internet, telefon desteği sağlanmaktadır.

       STK'lara 8 farklı alanda eğitimler verilmiştir. Eğitimlerden 174 uzman yararlanmıştır. 

Aynı zamanda Türkiye'de ilk hukuk kliniği MATRA Projesi kapsamında Kadın Güçlenme Merkezi'nde açılmıştır. Kurulan hizmet mekanizmasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri Kadın Güçlenme Merkezinde “İnsan Hakları Hukuk Klinikleri ” dersini uygulamalı olarak almaktadır.

2. Ücretsiz Ped Desteği

Kadınların hijyenik pede erişebilirliğin artması için 2022 Nisan tarihinden itibaren ücretsiz ped kampanyası başlatılmıştır.

2022 yılında sosyal medya hesabımızdan, kadınların Kadın Danışma Merkezine gelerek ücretsiz hijyenik ped alabileceğinin duyurusu yapılmıştır. Bu hizmet yerel ve ulusal basında da büyük yankı uyandırmıştır. 

2022 yılında 1192 kadına ücretsiz hijyenik ped desteği sağlanmıştır. Bu hizmeti geliştirmek ve görünürlüğünün arttırılması için kadınların uğrak noktası olan metrolara2023 yılında pedmatikler yerleştirilerek hizmetin daha çok kadına ulaşması hedeflenmektedir.

3. Mor Haritam

Mor Haritam Projesi Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN WOMEN) Türkiye’de desteklediği ilk akıllı çözüm projesidir. Harita, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan "Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi amacıyla 2020 yılında hayata geçirilmiştir.

Mor Haritam uygulaması çeşitli platformlar aracılığıyla ülkemizde 48 belediyeye, dünyada ise Avusturya, Arnavutluk, İsveç olmak üzere 3 ülkeye tanıtılmıştır.

Mor Haritam uygulaması ile kullanıcılar tarafından riskli olarak bildirilen bölgelerde EnerjiSA ile işbirliği içerisinde sokak/mahalle aydınlatma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca anılan uygulama sayesinde İsveç Krallığı Büyükelçiliği ve UNWomen ile kalıcı işbirliği zemini oluşturulmuştur.

Harita yoluyla;

Kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulması,

Kadın danışma merkezlerinin doğru alanda açılması (2 KDB açılmıştır),

Kadına yönelik şiddetle mücadelede merkezlerin lokasyonlarına erişimi (9006 erişim),

Kreşlerin çocukların yoğun olduğu alanlarda inşa edilmesi (4 Kreş),

Kentin güvenli hale gelmesi için tespit edilen yerlerde aydınlatmaların yapılması (288 aydınlatma), Kamu kaynakları, hibe ve fonların etkin kullanımı ve şu ana kadar 288 bölgede aydınlatma iyileştirilmiştir olup proje sonuçlarına dayanılarak toplu taşıma duraksız indirme uygulaması hayata geçirilmiştir.

Mor Haritam Şeffaf Ankara'ya taşınmıştır. Böylece haritanın dijital olarak daha aktif kullanımı amaçlanmıştır.

 Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından "Mor Haritam" 2022 yılında ödüle layık görülmüştür.

4. Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımın Kolaylaştırılması Projesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile 2022 yılında yürütülmüştür. Proje kapsamında, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeni ile kadın sığınmaevlerinden destek alan kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılması için meslek atölyesi kurulmasını içermiştir.

Proje kapsamında kadınların mesleki güçlendirmesinin sağlanabilmesi için mesleki güçlendirmenin açık istihdam alanlarıyla bağlantılı geliştirilmesi ve güçlenmenin bizzat kadınların bulunduğu alanda yapılması planlanmış, sığınmaevinin bulunduğu alanda bir üretim ve eğitim atölyesi kurulmuştur.

Projenin mesleki teorik ve pratik eğitimlerini BEL-MEK tarafından sağlanmıştır. Eğitimler sonucunda üretimine başlanan ürünlerin satışı kadın sığınmaevi için açılışı gerçekleştirilmiş olan Zafer Çarşısı içerisindeki “Yeni Hayat” adıyla hizmet veren hediyelik eşya dükkânında gerçekleştirilmiştir.

 Projeden şiddet mağduru  44 kadın yararlandırılmıştır.

5. Kadınlar ve Gençlerin Desteklenmesi Projesi

Altındağ Kadınlar Lokalinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliği ile gerçekleşen projede Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi kurulmuştur. Merkeze gelen kadın ve gençleri güçlendirmek, psikolojik destek almalarını sağlamak amacıyla 3 yıl süreyle başlatılmış olup 2020 Kasım ayı itibariyle faaliyete geçmiştir.

Proje kapsamında kadınların güçlenmesi için programlar uygulanıp iş ve meslek danışmanları ile mesleki destek sağlanmış, gençlere destek ve uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 Projeden şu ana kadar 3418 kadın yararlanmıştır.

Proje kapsamında bugüne kadar EGO, ANFA, BELPA, ASKİ, Zabıta Dairesi, Çocuk, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü ve Aile Yaşam Müdürlüğü olmak üzere toplamda 653 personele “Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/ Müdahale” eğitimleri verilmiştir.

 Proje Mart 2023'de bitecektir.

6. Kadın Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı işbirliği ile "Kadın Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi" başlıklı proje 2022 yılında başlatmıştır.

 Bu proje ile kadınlara yaşam dönemlerine özgü konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak, koruyucu sağlık davranışları geliştirebilmeleri, sağlık bilincinin artırılması ve ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca bir diğer amacımız da kırsalda yaşayan kadınlar ve sağlık hizmetine ulaşma konusunda engelleri olan kadınlara kendi yaşam alanlarında ulaşılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması için hizmet verilmesidir.

Kadınlara bu kapsamda sağlık eğitimlerinin yapılması, sağlık okuryazarlıklarının ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 7 farklı Kadınlar Lokalinde 147 kadına ‘Kadın Sağlığı’ konulu seminer verilmiştir. 

Proje, 2023 yılında da devam edecektir.

7. Kariyer Danışmanlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi 2022 yılı içerisinde faaliyet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda iş arayan vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, CV hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak adına Kadın Danışma Merkezi olarak sahada Kariyer Merkezi ile “İş Arama Becerilerini Geliştirme” eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Ekim ayında başlattığımız eğitimlerde 111 kadına hizmet verilmiştir. Bu eğitimlerin içeriği şu alt başlıklardan oluşmaktadır;

Kariyer Planlama ve Önemi, İş Aramaya Hazırlık Süreci

Etkili CV ve Ön yazı Oluşturma

İş Arama Kanallarının Etkin kullanımı, İş Başvuru süreçleri

Mülakat Süreçleri ve Network Oluşturma

 

8. Kooperatif Destekleme Programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden direkt olarak tüketiciye doğal ve ekonomik ürün yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market projesi ürünlerini Ankara ve çevre illerdeki kooperatiflerden sağlamaktadır.

Toplamda 41 kooperatiften alım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu alımlarını hâlihazırda kurulmuş olan 17 kadın kooperatifinden yapmaktadır. Yapılan alımların yanı sıra paketleme ve lojistik alanlarında da kadın kooperatiflerine destekler verilmektedir. Üstelik bu ürünler sadece Başkent Marketlerde değil online olarak https://www.baskentmarket.com.tr/ e-ticaret sitesinde de satışa sunulmaktadır.

Ayrıca Kadın Danışma Merkezi olarak kadın kooperatifleriyle dönemsel koordinasyon toplantıları yapılmakta, onların talepleri dinlenmekte ve sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Kurulan dijital ağlar ile eğitim ve hibe çağrılarından haberdar edilmekte onların kapasite geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Hollanda Büyükelçiliği’nin fon verdiği Matra Projesi kapsamında 20 Kadın Kooperatifine dijital ağ ve yüz yüze destek mekanizması kurulmuştur.