Metrica
DEVAM EDEN PROJELER

MATRA PROJESİ

Kadın Güçlenme Merkezi

Kadın Güçlenme Merkezi Projesi, MATRA Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları Hibe Programı aracılığı ile Hollanda Büyükelçiliği tarafından fonlanmaktadır. Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü ve Kadın Danışma Merkezi tarafından 24 ay süre ile yürütülecektir. Aynı zamanda proje kapsamında, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümünde okuyan öğrencilerinin de uygun tez çalışmaları ile merkezde gönüllü çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ankara’da belirli çalışma alanlarında faaliyet gösteren STK’ları tek çatı altında toplayacak bir projedir. Kurulacak olan Kadın Güçlenme Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Kadın Danışma Merkezi koordinasyonunda, Ankara’da yaşayan kadınlar için bir mekanizma geliştirecektir.

Bu mekanizmada aşağıda öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  • STK’lara esnek çalışma alanının oluşturulması
  • STK temelli hizmet modeli geliştirilmesi
  • Ortak atölye çalışma alanının kurulması
  • Kadın Danışma Merkezi’ne ait çalışmaların sürdürülmesi
  • Dijital altyapının sağlanması
  • STK’lara fiziksel alan, yemek, internet, telefon desteği sağlanması

ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ (2022-2023)

Bu proje Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile yürütülmektedir. Proje kapsamında, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeni ile kadın sığınmaevlerinden destek alan kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılması için meslek atölyesi kurulmasını içermektedir. Bu nedenle proje kapsamında kadınların mesleki güçlendirmesinin sağlanabilmesi için mesleki güçlendirmenin açık istihdam alanlarıyla bağlantılı geliştirilmesi ve güçlenmenin bizzat kadınların bulunduğu alanda yapılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu kadınlar sığınmaevi sürecinde dışarıya çıkmakta çekince/zorluk yaşamakta kurslara erişimde kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle sığınmaevlerinde gelir getirici atölyeler kurulması kadınların güçlenmesi için önemlidir. Proje kapsamında kadınlar kurulması planlanan atölyede üretim yapabilmek için teorik ve pratik eğitimlerini BEL-MEK tarafından sağlanan kurslar ile alacaklardır. Eğitimler sonucunda üretimine başlanan ürünlerin satışı kadın sığınmaevi için açılışı gerçekleştirilmiş olan Zafer Çarşısı içerisindeki “Yeni Hayat” adıyla hizmet veren hediyelik eşya dükkanında gerçekleştirilecek ve buradan elde edilen gelir üretime katılan kadınlara maddi kazanç olarak dönecektir. Bu sürecin uygulanmasını içeren proje de kadınların bağımsız hayata geçişini kolaylaştırması amaçlanmaktadır.

MOR HARİTAM

UN Women Türkiye (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi), toplumsal cinsiyete duyarlı interaktif bir araç olan Mor Haritam uygulamasını hayata geçirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerini gösteren Mor Haritam, Ankara’nın kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.27 Ocak’ta hayata geçen Mor Haritam Türkiye’deki ilk örneklerden bir tanesidir. Bu haritanın hayata geçmesindeTESEV ve BM Kadın Birimiyle birlikte çalışılmıştır. Haritaya morharitam.ankara.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mor Haritam Kentte kadınlar için üretilen bir ‘’akıllı çözüm’’ dür. Mor Haritam farklı ihtiyaçlara eşit fırsatlar sunabilmek için hazırlandı. Buradan hizmetleri görüntüleyebilir, güvende hissetmediğiniz bölgeleri RİSKLİ BÖLGEYE BİLDİR BUTONUNDAN harita da işaretleyip belediyeye bildirebilirsiniz.

Harita, Kentte kadınlar için var olan bütün hizmet birimlerinin bir haritada toplandığı tasarımdır. Haritaya girildiğinde hangi semtte hangi kreş var, ŞÖNİM nerde, karakol nerede, en yakın meslek edindirme kursu, en yakın KDM nerede bunu görebiliyor. Kendi mahallesindeki en yakın şiddetle ilgili başvurabileceği mekanizmayı öğrenebiliyorsunuz.UN Women Mor Haritam uygulaması ile kadınların güvenlik, gündüz bakımevleri, sosyal yardımlar gibi çeşitli ihtiyaçlara kolay ulaşmasını amaçlıyor.

KADIN SAĞLIĞININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (2021-2022)

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı işbirliği ile yürütülecek olan "Kadın Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi" başlıklı proje ile kadınlara yaşam dönemlerine özgü konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak, koruyucu sağlık davranışları geliştirebilmeleri, sağlık bilincinin artırılması ve ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında bir diğer amacımız da kırsalda yaşayan kadınlar ve sağlık hizmetine ulaşma konusunda engelleri olan kadınlara kendi yaşam alanlarında ulaşılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması için hizmet verilmesi planlanmaktadır. Kadınlara bu kapsamda kendi dillerinde sağlık eğitimlerinin yapılması, sağlık okuryazarlıklarının ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.