Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

 

T.C  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Kadın Koalisyonu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Ankara Barosu

Kadın Dayanışma Vakfı

Türkiye Belediyeler Birliği

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

UNFPA

The UN Refugee Agency

UN WOMEN

Avustralya Büyükelçiliği Türkiye

Kadın Adayları Destekleme Derneği

Kız Başına

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar

Hacettepe Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Ted Üniversitesi

Yenimahalle Belediyesi

Kingdom of the Netherlands