• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Kadın ve Aile Şube MüdürlüğüKadın Sığınmaevi

İletişim Bilgileri
Adres

Anafartalar Mh. Atatürk Bulvarı 
14/18 Gençlik Parkı

Altındağ / ANKARA 

Telefon  : (0312) 507 3760 
     

 

Sığınma Evlerinin Kuruluşu (Yasal Çerçeve)

1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, herkesin hiçbir ayrıma uğramadan insan haklarından yararlanacağını belirterek,"Yaşam, özgürlük ve kişi güvenliği her insanın hakkıdır" ve "Hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez" denilmektedir.

30 yıl sonra, 1979'da kabul edilen ve Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ( CEDAW- Kadın Hakları Sözleşmesi), taraf devletlerin kadınlarla erkekler arasında eşitliği sağlama ve kadınlara yönelik ayrımcılığı yasaklama konusundaki yükümlülüklerini ayrıntıyla ortaya koymuştur.

            Türkiye CEDAW sözleşmesi uyarınca ilk kez 1990 yılında SHÇEK’e bağlı kadın konukevini açarken aynı zamanda Avrupa Konseyi ülkelerince Mayıs 2011’de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ni de imzalayan ilk ülke olmuştur. Kasım 2011’de TBMM’de sözleşme onaylanmıştır.

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesine bağlı olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele edilmektedir ve bu kapsamda Türkiye’de 200’e yakın sayıda sığınmaevi bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlığa bağlı sığınmaevlerinin dışında belediyelerce ve STK’larca sığınmaevleri hizmeti vermektedir.

Belediye Kanunu

Belediyeler, bu hizmeti 5393 sayılı Belediye Kanunundaki koruma evleri maddesi uyarınca vermektedir.  Belediyenin, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bu kanunun 14. Maddesinin a) bendinde “Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 50.000 ‘i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar” denilmektedir.

            Bu kanun çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1998’de yürürlüğe giren 5 Ocak 2013 tarihinde güncellenen 28519 sayılı “kadın konukevlerinin açılması ve işletilmesi yönetmeliği” ne uygun kadın sığınmaevi 2007 yılında açılmıştır.  Ankara Büyükşehir Belediyesi gerek İstanbul Sözleşmesi gerek 6284 sayılı yasaya uygun olarak KOZA (ŞÖNİM) ile işbirliği içinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kadın Sığınmaevlerinin Amacı

            Eşlerden birinin çocuklar ve aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birine yönelik uyguladığı fiziki, duygusal veya cinsel kötü muameleye aile içi şiddet denir. Sağlıklı bir toplumsal yapının oluşması kadın ve çocukların güçlenmesinden geçmektedir. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun olan kadına yönelik şiddet; kadının bireysel ve toplumsal işlevlerini, özel yaşamını, işini ve diğer sorumluluklarını yerine getirebilmesinde, kadının güçlenmesi ve ilerlemesinde engel teşkil etmektedir.

          "Şiddete uğrayan kadının değerleri, nitelikleri, kararları yok olmakta, 'ben' duygusu yitirilmekte, kimlik kaybı görülmekte, sağlık sorunları artmaktadır. Şiddete uğrayan kadınlar kimlik ve düşünce geliştirmekte zorlanmakta ve toplumsal tavır alışlarda yer alamamaktadırlar". 

Öte taraftan aile içi şiddet tüm toplumsal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle şiddet uğrayan kadın ve çocuklar için sığınmaevlerinde çok yönlü destek sağlanmaktadır. Bu destekler ana hatları ile sosyal, ekonomik ve hukuksal sorunların giderilmesine yönelik çalışmalardır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal yaşam karşısında bir şekilde direncini yitirmiş, şiddete maruz kalan kadınlarımıza gerekli desteği sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi ve Kadın Konukevinde hizmet vermektedir.

Sığınmaevinde Sunulan Hizmetler

Konukevimizde bu kapsamda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

 • Şiddet uğrayan kadınların barınma sorununun çözülmesi
 • Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, 
 • Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması,
 • Yasal yardımlardan yararlandırılması
 • Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı bir biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, 
 • Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek kursuna yönlendirme,, 
 • Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, 
 • İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi. 

Sığınmaevinin Fiziki Durumu

 • 30 yatak kapasiteli
 • Görüşme Odaları
 • Dinlenme salonları
 • Yemek Odası
 • Eğitim ve Rehabilitasyon Odası
 • Çocuk Oyun Odası ve Çocuk Parkı
 • Çamaşır ve ütü odası
 • Mutfak-Banyo-Tuvalet

Gibi birimler bulunmaktadır.

 

Personel Sayısı:

Kadın Sığınmaevi İdarecisi

7 Sosyal Çalışmacı

2 Sağlık Görevlisi

1 Çocuk Gelişimi Uzmanı

6 Güvenlik Görevlisi

2 Temizlik Personeli

1 Mutfak Personeli

 

İlgili Linkler
  Mesai Saatleri İçerisinde
  Bize Ulaşabileceğiniz
  Telefon Numarası:

 

507 37 60


  Acil Durumlarda
  Başvurabileceğiniz
  Telefon Numaraları:

 

   183 ALO Şiddet Hattı

   155 Polis İmdat

   156 Jandarma

   Tüm Karakollar