Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

METRUK YAPI İLANI

24 Mayıs 2024 Cuma 09:47

METRUK YAPI İLANI

            Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.05.2024 tarih ve 751/998, 752/999, 753/1000, 759/1006, 750/997, 758/1005, 757/1004, 756/1003, 755/1002, 754/1001  sayılı kararları ile 17(On yedi) adet yapının 39.Maddeye göre yıkılarak alandan kaldırılması kararı ile aşağıda malik ve adres bilgileri belirtilen yapılara, İmar Kanunun 39.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.maddesinin (z) bendinin Belediyemize vermiş olduğu yetki çerçevesinde alandan kaldırılmasına karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

Bu sebeple yapı sahiplerine ait adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yapılara ilişkin tebliğler mevzuat gereği web sayfamızda 30 gün süreyle ilana çıkmıştır. Konuya ilişkin ilgililerin gerek bilgi ve gerekse itiraz talepleri için  “Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” na başvurabilecekleri İlanen Duyurulur.

 

METRUK YAPILAR

SIRA NO

ANALİZ NO

ADI SOYADI

GECEKONDU ADRESİ BİRLEŞTİRİLMİŞ

Metruk Tarih

METRUK KARAR SAYISI

 

1

747-748

NURGÜL HOŞGÖREN VE İŞT.

Atıfbey Mahallesi (Yıldırım Beyazıt) 783 Sokak No:41-41/A  Altındağ/ANKARA

16.05.2024

751/998

 
 

2

826

ŞEFİKA METİN - GÜNGÖR METİN VE İŞT.

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774 Sokak No: 65-65/A Altındağ/ANKARA

16.05.2024

752/999

 
 

3

903

ZÜLEYHA ÖZDEMİR VE İŞT.

Atıfbey Mahallesi (Yıldırım Beyazıt) 776 Sokak No: 15 Altındağ/ANKARA

16.05.2024

753/1000

 

4

1055-1056-1058

BÜLENT YAMANER VE İŞT.

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 783 Sokak No: 1(ve eklentisi)  Altındağ/ANKARA

16.05.2024

759/1006

 

5

2402-2407

DOĞAN DEMİRDELEN VE İŞT.

Atıfbey Mah. Öncüler Küme Evler No:75/A-B-C Altındağ/ANKARA

16.05.2024

750/997

 

6

2479-2480

HEDİYE ÇETİN

Atıfbey Mah. Yılmazlar (Öncüler) Küme Evler No:177 Altındağ/ANKARA

16.05.2024

758/1005

 

7

3720

TURGUT TETİK

Atıfbey Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:71 Altındağ/ANKARA

16.05.2024

757/1004

 
 

8

6985-6988

TANSEL ŞANALAN VE İŞT.

Atıfbey Mah. 61 Sk. No:144 (ve eklentileri) Altındağ/ANKARA

16.05.2024

756/1003

 
 

9

İ517-İ518

MEHMET KUTUM

Hacıbayram Mah. Ulucak Sk. No: 15(42-42/A) Altındağ/ANKARA

16.05.2024

755/1002

 
 

10

İ530

SEFER ÖZTÜRK VE İŞT.

Hacıbayram Mah. Dereli Sk. No: 78-78/A(3/A)  Altındağ/ANKARA

16.05.2024

754/1001