Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

MİSYONUMUZ

Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliği, hesap verilebilirliği, risk, kontrol ve yönetim sistemlerinin, genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirilerek, iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Kente Karşı işlenen suçların, insan odaklı çözümü, huzurlu ve sağlıklı bir başkent için çalışmaktır.

ETİK DEĞERLERİMİZ

• Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutma,
• Görev ve sorumlulukların bilincinde olma,
• Devlete ve Kanunlara bağlı olma,
• Adil ve barışçı olma,
• Bağımlı hale gelecek bağlantılara girmeme,
• Ölçülü hareket ve riayet etme,
• Şeffaf olma,
• Açık ve dürüst olma,
• Davranışlarla ilkeleri yaşamak,
• Etkin olma,
• Sürekliliği benimseme,
• İstikrar ve Kararlılıkla hareket etme,
• Dengeli, sabırlı ve hoşgörülü olma,
• Planlı çalışma,