Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ferruh Murat BENZER

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan