Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Tolga KEPİR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Çevre koruma ve kontrol dairesi başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Başkanlık Makamı ve ilgili mevzuatla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerinin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konuda gerekli açıklamalarda bulunmak.
 2. Başkanlık Makamınca belirlenen amaç ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen politikalar doğrultusunda plan ve program geliştirmek bütçe hazırlamak ve hazırlanan plan, program ile bütçeyi amirlerinin onayına sunmak.
 3. Onaylanan plan, program ve bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 4. Gerekli iş bölümünü ve koordinasyonu sağlamak, sorumlulukları belirlemek, verilen görevleri takip etmek, ve ahenkli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 5. Bağlı birimlerin verimliliğini arttırmak ve değişen şartlara göre yeni organizasyonlar geliştirmek.
 6. Yönetimi altındaki faaliyetler ile ilgili olarak kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 7. Birimler arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlamak.
 8. Gerektiğinde bağlı personelin iş ve işlemleriyle ilgili bilgi ve öneri almak, değerlendirmek ve gerekiyorsa Makama sunmak.
 9. Belediyeyi ve birimini ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı izlemek ve konuyla ilgili olarak personelini uyarmak ve görevlendirmek.
 10. Personelini gerektiğinde eğitim amacıyla yurtiçi ve yurt dışı konferans ve seminerlere gönderilmesini teklif etmek.
 11. Görevlendirildiği takdirde komisyon, ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirmek.
 12. Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun imar planında ayrılan yeşil alanların, (park, çocuk oyun alanları, piknik alanları, sosyal aktivite, spor alanları vb.) ve ağaçlandırılacak alanların projelerinin yapılması, bakımı, onarımı ve temizliğini koordine etmek, atölyeleri bu amaç doğrultusunda çalıştırmak. 

26 Mart 2024 - 11:00 Başkent Ankara Kalkınma Projesi Giriş Totemi Mal Alım İşi
20 Mart 2024 - 10:30 Konteyner Soyunma Üniteleri, Konteyner Kent Donatıları ve Sac Depo Mal Alım İşi
19 Mart 2024 - 10:30 Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Spor Köyü Yapım İşi
18 Mart 2024 - 15:00 Ankara Geneli Muhtelif Alanlarda Duvar, Spor Sahaları, Koşu Yolu, Yürüyüş Yolu ve Sert Zemin Yenileme Yapım İşi
18 Mart 2024 - 10:30 Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı İçerisinde Bulunan Barınaklar ve Giriş Takları Yapım İşi