Metrica
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
15.02.2012 222 Çankaya İlçesi Beytepe Lodumlu 28636-28642-28647-28649-28657 adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.02.2012 221 Çankaya İlçesi Beytepe Lodumlu 28919-28928-28929 adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.02.2012 220 Keçiören İlçesi Bağlum Kösrelik göleti çevresi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. İndir
15.02.2012 219 Mamak İlçesi Şahap Gürler Mahallesi 88.sokak ve civarı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.02.2012 218 Keçiören İlçesi 30938 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.02.2012 217 Keçiören İlçesi 31865 ada 1 ve 2 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.02.2012 216 Keçiören İlçesi 30023 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31470 ada 1, 2, 3, 4, 31471 ada 1, 2, 10 ve 14, 34716 ada 5, 6 ve 7 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.02.2012 215 Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi 11410 ada 1, 111411 ada 1 ve 2 parseller ile 133 ada 1, 2 ve 3 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.02.2012 214 Etimesgut İlçesi 47266 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.02.2012 213 Altındağ İlçesi 22710 ada 16 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
14.02.2012 210 Gölbaşı Kızılcaşar 112806 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
14.02.2012 209 Etimesgut İlçesi 45879 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
14.02.2012 208 Yenimahalle İlçesi Ergazi 42386 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.02.2012 207 Keçiören İlçesi 4311 ada 15 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.02.2012 206 Sincan İlçesi 812 ada 1 ve 9 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.02.2012 205 Yenimahalle İlçesi 43170 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.02.2012 204 Akyurt İlçesi Kızık Mahallesi yerleşik alanında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.02.2012 203 Mamak İlçesi Tp.3021 ve 3021 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
14.02.2012 202 Yenimahalle İlçesi 15605 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
14.02.2012 201 Etimesgut İlçesi 45609 ada 1, 4, 7, 8, 10 ve 11 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir