Metrica
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
13.08.2013 1415 Etimesgut İlçesi 46620 ada 3 ve 46622 ada 1 parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.08.2013 1414 Yenimahalle İlçesi 61 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.08.2013 1413 Gölbaşı İlçesi Selametli Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişme Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.08.2013 1412 Yenimahalle İlçesi 61529 ada 8 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.08.2013 1411 Etimesgut İlçesi 47323 ve 47322 adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.08.2013 1410 Altındağ İlçesi 6759/2 ile 1742/2, 22, 64, 65, 68 ve 69 parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.08.2013 1409 Mamak İlçesi 1589 ada 19 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.08.2013 1408 Yenimahalle İlçesi 43020 ada 2 ve 3 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.08.2013 1407 Yenimahalle İlçesi 41663 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
12.07.2013 1371 Keçiören İlçesi 90218 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.   İndir
12.07.2013 1370 Yenimahalle İlçesi Dodurga Mahallesi Aşağıkemah mevkii 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
12.07.2013 1369 Çankaya İlçesi 29261 ada 1ve 29268 ada 1-5 parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.   İndir
12.07.2013 1368 Çankaya İlçesi 25362 ada 1 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
12.07.2013 1367 Gölbaşı İlçesi İncek tp. 74 parsel ve çevresi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.   İndir
12.07.2013 1366 Gölbaşı İlçesi İncek tp. 74 parsel ve çevresi 1/25000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.   İndir
12.07.2013 1365 Yenimahalle İlçesi 44744 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
12.07.2013 1364 Keçiören İlçesi Hacıkadın KDGPA sınırına yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
12.07.2013 1363 Mamak İlçesi 37587 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.   İndir
12.07.2013 1362 Çankaya İlçesi 28156 ada 2 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.   İndir
12.07.2013 1361 Etimesgut İlçesi 45587 ada 21 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir