Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
15.06.2012 994 Yenimahalle İlçesi 15005 ada 6 parsele ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 993 Yenimahalle İlçesi 7287 ada 7 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.06.2012 992 Etimesgut İlçesi Tp. 3413 ve 2101 ada 1 parselde 1/1000 ve 1/10000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliği oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 991 Sincan İlçesi 2184 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 990 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2012 gün ve 543 sayılı kararı ile onanan Yenimahalle İlçesi AOÇ 2104 ada 30 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 989 Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2012 gün ve 128 sayılı kararı ile onanan Dikmen Vadisi Son kapsamında kalan kd. 844 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, Komisyon Başkanı Nadir KOÇ'un önerisi üzerine İndir
15.06.2012 988 Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2012 gün ve 287 sayılı kararı ile onanan 50 Yıl Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Planlarına yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 987 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 gün ve 626 sayılı kararı ile onanan Kuzey Ankara girişi Kentsel Dönüşüm Projesi öncelikli proje alanı Keçiören Etabı 90738 ada 1 (Yeni 90738 ada 8 ) parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 986 Gölbaşı İlçesi Kızılçaşar 5 ada 2 ve 3 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.06.2012 985 Mamak İlçesi 39949 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 984 Yenimahalle İlçesi Şehitali Mahallesi yerleşim ve gelişim alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu üzerinde söz alan olmadığından rapor oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 983 Yenimahalle-Etimesgut İlçeleri Kızılırmak İsale Hattı Yapracık-Şehitali Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.06.2012 982 Yenimahalle İlçesi ASKİ Kızılırmak-İvedik İsale Hattı Yuva Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 981 Sincan İlçesi 4604 ada 8 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.06.2012 980 Mamak İlçesi 39337 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 979 Mamak İlçesi 9197 ada 10 ve 11 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 978 Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2012 gün ve 219 sayılı kararı ile onanan Mamak İlçesi Şahap Gürler Mahallesi 88.sokak ve civarı 1/5000 ölçekli nazım değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
15.06.2012 977 Keçiören İlçesi 31323 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.06.2012 976 Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2012 gün ve 303 sayılı kararı ile onanan Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.06.2012 975 Gölbaşı İlçesi Kızılçaşar Mahallesi 121 ada 11 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir