Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
15.04.2024 388 Üye Oğuz Kağan TANRIVERDİ’nin, 15.04.2024 tarihinde mazereti nedeniyle izinli sayılmasına ilişkin önerge oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.04.2024 387 Üye Ramazan TUĞCU’nun 15.04.2024 tarihinde mazereti nedeniyle izinli sayılmasına ilişkin önerge oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
15.04.2024 386 Önceki Birleşim Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.04.2024 385 Başkan danışmanlarına ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.04.2024 384 Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile yetkili sendika arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için yetkilendirme yapılmasına ve sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.04.2024 383 Milli ve dini bayramlarda vatandaşlarımızın, lise ve üniversite giriş sınavlarında öğrenci ve velilerinin, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmalarına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.04.2024 381 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16’ncı maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere gizli oyla büyükşehir belediye encümenine meclis üyeleri arasından beş üye seçiminin yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.04.2024 380 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereğince iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üye seçiminin yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 379 Kapanış Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 378 Şereflikoçhisar İlçesindeki jeotermal suların araştırılmasına ilişkin Jeotermal Suları Değerlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 377 İlimizde ikamet eden 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılmasına ilişkin Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 376 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamındaki alanlarda fidan dikilmesine ilişkin Ulus Tarihi Kent Merkezi Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 375 Belediyemizce ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen hizmetlerin sağladığı katkıların araştırılmasına ilişkin Sosyal İşler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 374 Köyden mahalleye dönüşen yerlerde köy konaklarının eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Köyler ve Yeni Mahallelere Hizmet Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 373 Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla ortak hizmet projeleri yapılmasına ilişkin Kırsal Kalkınma Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 372 Bala İlçesi Davdanlı Mahallesi Doğan Besi Çiftliğinde hasar gören kapalı hayvan gezinti alanı için gerekli malzeme desteğinin yapılmasına ilişkin Kırsal Kalkınma Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 371 Sincan İlçesi 100782/1 ile 100811/1 ada parseller arasındaki 78.881m2’lik park alanının yeşillendirilerek ağaçlandırılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 370 Etimesgut İlçesi Süvari Mahallesi 1682. Cadde üzerine uygun görülecek bir yere yaya üst geçidi yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 369 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
10.03.2024 368 Dijital platformlar aracılığıyla sunulan teknoloji ve beceri eğitimlerinin kişisel gelişimlere sağladığı katkıların araştırılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir