Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
09.03.2024 347 Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Belediyemize bağlı merkezlerde kitap okumayı özendirecek etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
09.03.2024 346 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde çocuklara yönelik 18 Mart Çanakkale Zaferini anlatan tiyatro oyunları sergilenmesine ilişkin Çocuk Hakları ve Etkinlikleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
09.03.2024 345 Başıboş sokak köpeklerinin kontrol altına alınarak kısırlaştırılması ve bakımlarının yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
09.03.2024 344 Mülkiyeti Belediyemize ait Gölbaşı İlçesi Koparan Mahallesi 844 parselde bulunan 5.448 metre karelik alanın 5.448.000.00 TL bedelle ASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
09.03.2024 343 Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi 2628 ada 3 parselde bulunan 114.00 m2 alanın trafo yeri olarak kullanılmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına 29 yıllığına 1.00 TL iz bedeli karşılığı irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
09.03.2024 342 Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi 18016 ada 3 parseldeki taşınmazın Mülkiyeti hazineye ait Belediyemizce uygun görülen taşınmazların daha sonra Belediyemize trampa suretiyle devredilmesi şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına 2 yıl süre ile bedelsiz olarak ön tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
09.03.2024 341 Önceki Birleşim Tutanak Özeti oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 340 Ankara Toptancı Hal Kompleksi ve Polatlı Toptancı Halinde bulunan işyerlerine ait teminat miktarlarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 339 Ayaş İlçesi Ortabereket Mahallesi Ağıllar Mevkiinde besicilik yapan ve hayvanları telef olan Y**** K**’a yardım yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 338 Sincan İlçesi Alcı Mahallesi Acur, Kenan ve Çığır Sokakları ile 15m’lik yolların stabilize kaplamalarının yenilenmesine ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 337 Kahramankazan İlçesi Soğucak Mahallesine stabilize yol yapılmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 336 Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi ile Atatürk Bulvarının Ayaş Yolu bağlantılarının asfaltlanmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 335 Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi ile Atatürk Bulvarı birleşiminde bulunan toprak yolun asfaltlanmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 334 Polatlı İlçesi Yaralı Mahallesi bağlantılı Kabak, Türktaciri, Hacıosmanoğlu, Gülpınar ve Tüfekçioğlu Mahalleleri yollarının asfaltlanmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 333 Aile bireylerinin beraber sosyalleşebileceği etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Aile Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 332 Doğal afet yönetimi konusunda çalıştay düzenlenmesine ilişkin AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 331 Mülkiyeti Belediyemize ait Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi 48507 ada 2 parselde bulunan taşınmazın öğrenci yurdu yapılmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneğiyle Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunun birimine iadesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
08.03.2024 330 ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği konusunun birimine iadesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
08.03.2024 329 ASKİ Genel Müdürlüğünce kırsal mahalle kararı alınmayan, belde iken tek mahalleye dönüşen yerlerde uygulanacak tarife konusunun birimine iadesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
08.03.2024 328 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihli ve 1681 sayılı Kararının iptal edilerek Belediyemize iade edilen Toptancı Hal Binasının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda Encümene yetki verilmesi konusunun birimine iadesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir