• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıEvlendirme Şube Müdürlüğü

Caner ŞAHİN

Evlendirme Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Gençlik Parkı Kültür Merkezi Cumhuriyet Cad. Doğanbey Mah., Altındağ / Ankara
Telefon: (0312)3091837

Evlendirme Şube Müdürlüğü

MADDE 17 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Evlendirme Şube Müdürlüğü bir adet şube müdürü, Evlendirme Şefliği ve Büro Şefliği olmak üzere iki adet şeflik ve yeteri kadar memur,  evlendirme memuru, işçi ve sözleşmeli personel ile Bakanlar Kurulunun 10.07.1985 tarihli ve 85/9747 sayılı kararına istinaden yayımlanan Evlendirme Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda çalışacak olan evlendirme memurları, belirtilen yönetmeliğin 8’inci maddesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarihli ve 1972 sayılı kararı uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecektir.

( 2 ) Evlendirme şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır:

a)   Evlendirmeye dair müracaatları kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlendirme dosyalarını hazırlamak.

b)   Evlendirme evrakına ilişkin arşiv oluşturmak ve evrakın mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamak.

c)   Evlendirme hizmetine ilişkin basılı evrak, kıyafet, araç ve gereçleri temin etmek.

ç) Evlenmeye ilişkin başvuruları kabul etmek, evlenmenin gün ve saatlerini belirlemek.

d) Evlendirme yapmak.

e) Evlendirmeye yetkili memurların gerçekleştirecekleri evlendirme işlemlerinin dağılımını yaparak, sonuçlarını takip etmek.

f) Yapılan evlenmeleri o yerin Nüfus Müdürlüğüne göndermek.

g) Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Salonunun ihtiyaçlarının temin etmek, her an hizmete hazır halde bulundurmak.

ğ)  Evlenme işlemleri için gerekli olan diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek. 

Evlendirme Şefliği

MADDE 18 – ( 1 ) Evlendirme şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan evlendirme şefliği; yeteri kadar memur, evlendirme memuru işçi ve sözleşmeli personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Evlendirme şefliğinin çalışma konuları şunlardır:

a) Evlendirme müdürü tarafından havale edilen evlenme dosyalarını almak, belgelerini doldurmak, onaylatmak ve yazışmaları hazırlatmak.

b) Evlenme kütüğünü düzenlemek.

c) Evlendirme yapmak.

ç)  Uluslararası Aile Cüzdanını düzenleyip vermek.

d) Evlenme bildirimini düzenlemek,

e) Evlenme kütüğü ve dosyalarının muhafazasını sağlamak.

f) Başvuruda bulunan kişilerin Evlenme Ehliyet Belgelerini Kimlik Paylaşımı Sisteminden temin etmek.

g) Denetim yapmak isteyen yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak.

h)   Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Büro Şefliği

MADDE 19 – ( 1 ) Evlendirme şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan büro şefliği; yeteri kadar memur, işçi ve sözleşmeli personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Büro şefliğinin çalışma konuları şunlardır:

a) Uluslararası Aile Cüzdanlarını temin etmek, değerli kâğıtlar defterine kaydetmek,

b)   Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.

c)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak.

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip, ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

d)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

e)   Şube Müdürlüğünün bütçesini oluşturarak, ilgili birime ulaştırmak.

f)    Şube Müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

g)   Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

ğ) Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

h)   Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Arşiv Şefliği

MADDE 20 – ( 1 ) Evlendirme şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan arşiv şefliği; yeteri kadar memur, işçi ve sözleşmeli personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Arşiv şefliğinin çalışma konuları şunlardır:

a)   Arşiv mevzuatını ve değişikliklerini takip edip, Şube Müdürlüğüne adaptasyonu sağlamak.

b)   Belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için birim arşivi kurmak.

c)   Müdürlüğün arşiv düzenleme çalışmasını koordine etmek, bu konuda danışmanlık hizmeti vermek.

d)   Şube arşivinden kurum arşivine evrak intikal etmesi halinde takip ve kontrol etmek.

e)   Şube arşivini kurmak ve idare etmek.

f)    Şube arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlerini yürütmek. 

Yabancı Nikâhlar Şefliği

MADDE 21 – ( 1 ) Evlendirme şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan yabancı nikâhlar şefliği; yeteri kadar memur, işçi ve sözleşmeli personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Yabancı nikâhlar şefliğinin çalışma konuları şunlardır:

a)   Yabancı uyruklu olan erkek veya kadının yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini, evlenmesine engel bir halinin bulunmadığını medeni halini ve evleneceği kişinin kimlik bilgilerini gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve tasdik edilmiş olan belgelerini almak, belgelerini doldurmak, onaylatmak ve evlendirme dosyalarını hazırlatmak.

b)   Kimlik ve pasaportun Türkçe tercümeli ve noter tasdikli suretini almak.

c)   Evlenme kütüğünü düzenlemek.

ç)  Evlendirme yapmak.

d)   Uluslar arası aile cüzdanını düzenleyip vermek.

e)   Evlendirme bildirimini düzenlemek.

f)    Denetim yapmak isteyen yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak.

 

Dokümanlar
Başvuru Saatleri
 • Sabah: 09.00-11.30
 • Öğlen: 13.30-16.30
Başvuru Yerleri
 • Kocatepe Kültür Merkezi
  Mithatpaşa Cad. No: 76 Kızılay  / Ankara
  Tel: (0312)4174736
 • Gençlik Parkı Kültür Merkezi
  Cumhuriyet Cad. Doğanbey Mah. Altındağ / Ankara
  Tel: (0312)3091837
Başvuru İçin
 • Nikah Islemleri (TC Vatandasi)

  1. Sağlık Raporu
  2. Nüfus Cüzdanı Asli ve Fotokopisi
  3. Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 4 Adet Fotoğraf 

  ***Çiftlerden Birisi Sahsen Müracaata Gelemeyecekse Vekâletname ile İşlemleri Yapılabilir.

 • Nikah İşlemleri (Yabancı Uyruklu)

  1. Evlenme Ehliyet Belgesi (Çok Dilli veya Apostilli)
  2. Doğum Belgesi
  3. Pasaport Fotokopisi ve Tercümesi
  4. Sağlık Raporu
  5. Son 6 Ay Içerisinde Çekinilmis 4 Adet Fotograf

   ***Çiftlerden Birisi Sahsen Müracaata Gelemeyecekse  Vekâletname ile Islemleri Yapilabilir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...