Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Mustafa ŞENER

Veteriner İşleri Şube Müdürü

EĞİTİM

Ön Lisans                   : Selçuk Üniversitesi -Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü

Lisans                         : Osmangazi Üniversitesi - Ziraat Fakültesi

Yüksek lisans             : Selçuk Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Ziraat Fakültesi Zootekni

                                    Anabilim Dalı Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme Bölümü

YAYINLANMIŞ TEZ VE MAKALELER

2023: Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Nane (Menthapiperita L.) Yağı İlavesinin Performans, Karkas Özellikleri ve Serum Parametrelerine Etkisi – Konya Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı 

DİL VE BİLGİSİ

Dil : İngilizce

 KURS VE SERTİFİKALAR

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu – 2015

 BİLGİ, BECERİ, DENEYİM

  Dünya Standartlarında (WAZA) ve Avrupa Birliği standartlarında (EAZA) kapsamında Doğal Yaşam Parkı, A ve B Sınıfı Hayvanat Bahçesi Projelendirme ve Ruhsatlandırma ve Yönetimi

·         Ankara Büyükşehir Belediyesi Projesi Kapsamında Ankara Doğal Yaşam Parkı A.O.Ç. Hayvanat Bahçesinin Devir Alınma İşlemleri ve Yeni Hayvanat Bahçesi Yapım İşinin Komsept Plan, Master Planı ve Projelendirmesi

·         Mezbahane, Kesimhane ve Kombina Plan Proje Ruhsatlandırma

·         Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriliciliği (Yerli Irk Koruma Programı İşletimi)

·         Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Tesisi Projelendirme, İşleme Alma ve İşletme Yönetimi

·         Hayvan Hastanesi projelendirme, ruhsatlandırma iş ve işlemleri ile yönetim şekli,

·         Sağlık Hizmetleri Diyaliz Hastalarının Taşınması, Sevk ve İdari İşlerin Uygulanması,

·         Ankara Mücavir Alan Sınırları içerisinde Tıbbi Atık – Katı Atıkların depolama, bertaraf etme, katı atıkların yeniden değerlendirmesi, bu konuda yönetim planı hazırlanması, uygulanması, işletmeye alınması, 

·         Ankara Mücavir Alan Sınırları içerisinde Vektörle Mücadele Hizmetleri Projelendirme, Uygulama, İşletme