Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti #
13.04.2012 630 Çankaya İlçesi Beytepe 28089 ada 7, 28090 ada 5 ve 6, 28091 ada 4 ve 5 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 629 Çankaya İlçesi 2821 ada 22 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan notları değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 628 Etimesgut İlçesi 47550 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.04.2012 627 Keçiören Kuzey Ankara Projesi 90734 ada 2, 90826 ada 6 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 626 Keçiören İlçesi Kuzey Ankara Projesi 90738 ada 8 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 625 Altındağ İlçesi Kuzey Ankara Projesi 70180 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 624 Yenimahalle İlçesi AOÇ alanı 1/10.000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.04.2012 623 Yenimahalle İlçesi 14934 ada 1 parsele ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.04.2012 622 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2011 gün ve 3662 sayılı kararı ile onanan Pursaklar 98004 ada 1, 2, 3 ve 98006 ada 1, 2,3 ve 4 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 621 Mamak İlçesi Kd.2123 ada 36 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 620 Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2012 gün ve 142 sayılı kararı ile onanan Gölbaşı İlçesi Koparan Kentsel Gelişim Projesi III.Etap 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 619 Çankaya İlçesi 27263 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
13.04.2012 618 Belediyemizce yapılan Kentsel Dönüşüm Alanlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, Komisyon Üyesi Hacıbekir ÜNÜVAR'ın önerisi üzerine İndir
13.04.2012 617 Hava Mania Planlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.04.2012 616 Yenimahalle İlçesi 7363 ada 17 parsele ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
13.04.2012 615 İmar Yönetmeliğinin 18 İndir
12.04.2012 577 Altındağ İlçesi 4638 ada 9 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. İndir
12.04.2012 576 Etimesgut İlçesi 48749 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir
12.04.2012 575 Etimesgut İlçesi 46839 ada 3 ve 46703 ada 2 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmarve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuylakabul edildi. İndir
12.04.2012 574 Mamak İlçesi Tp.1078 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. İndir