Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
KİRALAMA İLANI
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Çankaya İlçesi Beytepe Lodumlu Mahallesi Lodumlu Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan kafeteryanın kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
30.11.2023 14:00