Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Metruk Yap İlanı

20 Nisan 2021 Salı 14:55

METRUK YAPI İLANI

            Ankara Belediye Encümenimiz 25.03.2021  tarih ve 316/522 - 397/616 - 325/531 - 324/530 - 317/523 - 318/524 - 319/525 - 343/549 - 342/548 - 322/528 - 320/526 - 321/527 - 339/545 - 338/544 - 337/543 - 335/541 - 374/593 - 326/532 - 336/542 - 332/538 - 329/535 - 330/536 - 340/546 - 323/529 - 327/533 - 328/534 - 334/540 - 331/537 - 333/539 - 341/547 - 361/567 - 371/590 - 373/592 - 372/591 - 370/589 - 367/586 - 369/588 - 368/587 - 379/598 - 378/597 - 386/605 - 385/604 - 383/602 - 384/603 - 382/601 - 381/600 - 380/599 - 350/556 - 349/555 - 348/554 - 392/611 - 390/609 - 391/610 - 394/613 - 393/612 - 389/608 - 388/607 - 387/606 - 360/566 - 359/565 - 351/557 - 395/614 - 396/615 - 352/558 - 355/561 - 353/559 - 354/560 - 377/596 - 375/594 - 376/595 - 365/572 - 366/573 - 358/564 - 362/568 - 356/562 - 357/563 - 347/553 - 346/552 - 345/551 - 344/550 - 364/570 - 363/569 sayılı kararları ile 113 (Yüzonüç) adet yapının 39.Maddeye göre yıkılarak alandan kaldırılması kararı ile aşağıda malik ve adres bilgileri belirtilen yapılara, İmar Kanunun 39.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.maddesinin (z) bendinin Belediyemize vermiş olduğu yetki çerçevesinde alandan kaldırılmasına karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

Bu sebeple yapı sahiplerine ait adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yapılara ilişkin tebliğler mevzuat gereği web sayfamızda 30 gün süreyle ilana çıkmıştır. Konuya ilişkin ilgililerin gerek bilgi ve gerekse itiraz talepleri için  “Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” na başvurabilecekleri İlanen Duyurulur.

METRUK YAPILAR

Sıra No

Analiz No

Gecekondu Adresi

Gecekondu sahibi

Encümen Kararı: Tarih/karar No/Kayıt No

1

17

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774(2) Sok. No:51-51/B Altındağ/ANKARA

Esme KEÇECİ Vrs.

25.03.2021/316/522

2

23

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774(2) Sok. No:41-41/A Altındağ/ANKARA

Gönül GÖRGÜ

25.03.2021/397/616

3

325

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 778/1(11) Sok. No:38 Altındağ/ANKARA

Malik tespiti  yapılamayan

25.03.2021/325/531

4

350

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/2(14) Sok. No:19 Altındağ/ANKARA

 Hakkı YEŞİLÇAM

25.03.2021/324/530

5

351

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/2(14) Sok. No:25 Altındağ/ANKARA

Sedef KARTAL İşt.

25.03.2021/317/523

6

352

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/2(14) Sok. No:21 Altındağ/ANKARA

Fatma SEVİM ve İşt.

25.03.2021/318/524

7

365-366-367-385

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/2(14) Sok. No:33-33-35/A-35/B Altındağ/ANKARA

Şehabettin SITKI Vrs.

25.03.2021/319/525

8

506

Atıfbey Mah. Ş.K.ALDOĞAN Cad. No:60B-60C Altındağ/ANKARA

İsmail SAYGILI - Rafet SAYGILI

25.03.2021/343/549

9

528

Atıfbey Mah. Ş.K.ALDOĞAN Cad. No:97 Altındağ/ANKARA

Nimet BÜLBÜL ve  İşt.

25.03.2021/342/548

10

627

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/3(15)) Sok. No:49 Altındağ/ANKARA

Duran DEVECİOĞLU Vrs.

25.03.2021/322/528

11

654

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781(12) Sok. No:18 Altındağ/ANKARA

Nuri AYAN - Başak Su AYAN

25.03.2021/320/526

12

659

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/3(15) Sok. No:38 Altındağ/ANKARA

Şah Hüseyin HAN

25.03.2021/321/527

13

697

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 778/1(11) Sok. No:31 Altındağ/ANKARA

Cemile ÖNAL Vrs.

25.03.2021/339/545

14

787

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) Altındağ Cad. No:80-76A Altındağ/ANKARA

Şerafettin BULUT İşt.

25.03.2021/338/544

15

801

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) Altındağ Cad. No:90-90A Altındağ/ANKARA

Hüseyin ERDİM ve İşt.

25.03.2021/337/543

16

816-841

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774(2) Sok. No:62-62A-62B Altındağ/ANKARA

Kahraman ARLI - Fatma ARLI - Ziya ARLI

25.03.2021/335/541

17

823

Atıfbey Mah. Serpmeler No:122 Altındağ/ANKARA

Kerem ÖZCAN Vrs.

25.03.2021/374/593

18

831

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774(2) Sok. No:73-73C-83 Altındağ/ANKARA

İlyas KILIÇ Vrs.(Hüseyin ÜRKÜTEN)

25.03.2021/326/532

19

837-838

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774(2) - 776(5) Sok. No:58-58/A Altındağ/ANKARA

Davut ÜNEN

25.03.2021/336/542

20

857

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 774(2) Sok. No:58 Altındağ/ANKARA

Vasfiye ALYURT

25.03.2021/332/538

21

892

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 776(5) Sok. No:24 Altındağ/ANKARA

İsmail ERSOY Vrs.

25.03.2021/329/535

22

915-130

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 776(5) Sok. No:21-21G Altındağ/ANKARA

Maşuk ALYURT - Bayram ALYURT

25.03.2021/330/536

23

921

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) Ş.K.ALDOĞAN Cad. No:75 Altındağ/ANKARA

Zeki ÇEÇEN

25.03.2021/340/546

24

956-957

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 778/3(9) Sok. No:20 Altındağ/ANKARA

Ahmet YILDIZ Vrs.

25.03.2021/323/529

25

996

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/3(15) Sok. No:42 Altındağ/ANKARA

Şerafettin YÜCEL Vrs.

25.03.2021/327/533

26

1004

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 782(16) Sok. No:13 Altındağ/ANKARA

Nazım HAN

25.03.2021/328/534

27

1013A

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 782(16) Sok. No:11 Altındağ/ANKARA

Güngör ULUYILMAZ

25.03.2021/334/540

28

1043-1045A

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 783(7) Sok. No:7/Eklentileri Altındağ/ANKARA

İsa COŞAN Vrs.

25.03.2021/331/537

29

1047

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) 781/3(15) Sok. No:5 Altındağ/ANKARA

Veli ŞAHİNER Vrs.

25.03.2021/333/539

30

1079

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt) Ş.K.ALDOĞAN Cad. No:49 Altındağ/ANKARA

Atilla SALUR VE İŞT.

25.03.2021/341/547

31

1134

Atıfbey Mah.(Fermanlar) Serpmeler No:58 Altındağ/ANKARA

Hasan KARATAŞ Vrs.

25.03.2021/361/567

32

1221-1231

Atıfbey Mah.(Yılmazlar) Serpmeler No:124-126 Altındağ/ANKARA

Kemal KARAPINAR Vrs.

25.03.2021/371/590

33

1294

Atıfbey Mah.(Yılmazlar) Serpmeler No:28 Altındağ/ANKARA

ALİ FIRAT

25.03.2021/373/592

34

1311-1312A

Atıfbey Mah.(Yılmazlar) Serpmeler No:12 Altındağ/ANKARA

Alpay SEFEROĞLU ve İşt.

25.03.2021/372/591

35

1339A

Atıfbey Mah.(Yılmazlar) Küme Evleri No:Bila Altındağ/ANKARA

Malik tespiti  yapılamayan

25.03.2021/370/589

36

1492

Atıfbey Mah.(Çandarlı) Serpmeler No:92B Altındağ/ANKARA

Malik tespiti  yapılamayan

25.03.2021/367/586

37

1507

Atıfbey Mah.(Çandarlı) Serpmeler No:125 Altındağ/ANKARA

Ali DİKMEN Vrs.

25.03.2021/369/588

38

1581

Atıfbey Mah.(Çandarlı) Serpmeler No:144 Altındağ/ANKARA

Seyit KARA

25.03.2021/368/587

39

1896

Atıfbey Mah.(Yiğitler) Serpmeler No:67 Altındağ/ANKARA

Munire YILMAZ

25.03.2021/379/598

40

1898-1900

Atıfbey Mah.(Yiğitler) Serpmeler No:64-64AAltındağ/ANKARA

İbrahim BURHAN İşt.

25.03.2021/378/597

41

2020

Atıfbey Mah.(Kartallar) Serpmeler No:97 Altındağ/ANKARA

Veliİ AYDEMİR Vrs..

25.03.2021/386/605

42

2246-2249-2251

Atıfbey Mah.(Öncüler) Serpmeler No:5-5A-(5B-5C)-[5-5/A-5/B] Altındağ/ANKARA

Yusuf YİĞİTOĞLU

25.03.2021/385/604

43

2403

Atıfbey Mah.(Öncüler) Serpmeler No:76 Altındağ/ANKARA

Hikmete ORTAKÇI(ÇAKAN) Vrs.

25.03.2021/383/602

44

2426

Atıfbey Mah.(Öncüler) Serpmeler No:55 Altındağ/ANKARA

Hacı BOZKURT

25.03.2021/384/603

45

2665

Atıfbey Mah.(Yamaç) Serpmeler No:14 Altındağ/ANKARA

Cemalettin KESKİN

25.03.2021/382/601

46

2776

Atıfbey Mah.(Yamaç) Serpmeler No:98 Altındağ/ANKARA

Saniye DOĞAN(DUYAR)

25.03.2021/381/600

47

2811-2812

Atıfbey Mah.(Yamaç) Serpmeler No:73 Altındağ/ANKARA

Mihrican KOLCU ve İşt.

25.03.2021/380/599

48

2924E

Atıfbey Mah.(Fatih) Altındağ Cad. No:45 Altındağ/ANKARA

Kamil ULU Vrs.

25.03.2021/350/556

49

2927-2944

Atıfbey Mah.(Fatih) Altındağ Cad. No:71-71A-71B Altındağ/ANKARA

Cuma TURHAN İşt.

25.03.2021/349/555

50

2931

Atıfbey Mah.(Fatih) Altındağ Cad. No:70 Altındağ/ANKARA

Kazım DEMİR Vrs.

25.03.2021/348/554

51

3219-4182

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:67 Altındağ/ANKARA

Güneş İNAN Vrs.

25.03.2021/392/611

52

3260

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:28/A Altındağ/ANKARA

Kezban YURDAER İşt. ve Mehmet Ali ŞENOL

25.03.2021/390/609

53

3289

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:187 Altındağ/ANKARA

Fetullah ÇETİN - Nasır ÇETİN

25.03.2021/391/610

54

3313-3314

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:190 Altındağ/ANKARA

Mehmet BOZTAŞ Vrs.

25.03.2021/394/613

55

3315-3321

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:191 Altındağ/ANKARA

Haydar VARLIOĞLU Vrs.

25.03.2021/393/612

56

3518-3496

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:35 Altındağ/ANKARA

Aziz DEMİR Vrs.

25.03.2021/389/608

57

3651

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:15 Altındağ/ANKARA

İrfan KARAÇALI - Azime KARAÇALI - Ercan KARAÇALI

25.03.2021/388/607

58

3654-3654A

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:9-9/A-B Altındağ/ANKARA

Hanım GÖLCÜK ve İşt.

25.03.2021/387/606

59

3702

Atıfbey Mah.(Yavuz Selim) Altındağ Cad. No:262 Altındağ/ANKARA

Arif ARI

25.03.2021/360/566

60

3886-3887

Atıfbey Mah.(Yavuz Selim) Rüstemağa Sok. No:183 Altındağ/ANKARA

Orhan KARAVEL

25.03.2021/359/565

61

4116

Atıfbey Mah.(Fatih) Serpmeler No:234 Altındağ/ANKARA

Mustafa MELER

25.03.2021/351/557

62

4165

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:3 Altındağ/ANKARA

Şehri DOĞAN

25.03.2021/395/614

63

4190

Atıfbey Mah.(Orhangazi) Serpmeler No:87 Altındağ/ANKARA

Emel SAKAR

25.03.2021/396/615

64

4218-4219

Atıfbey Mah.(Fatih) Altındağ Cad. No:46-46A Altındağ/ANKARA

Sabit TOPŞEKEROĞLU Vrs.

25.03.2021/352/558

65

4245

Atıfbey Mah.(Fatih) Serpmeler No:104 Altındağ/ANKARA

Seyit Mehmet ŞAFAK Vrs.

25.03.2021/355/561

66

4265

Atıfbey Mah.(Fatih) Serpmeler No:92 Altındağ/ANKARA

Huri CANDAN ve İşt

25.03.2021/353/559

67

4301-4306-4308

Atıfbey Mah.(Fatih) Serpmeler No:175 Altındağ/ANKARA

Cihan ERSELLİGİL, Dursun ERSELLİGİL ve Tutuş ERSELLİGİL

25.03.2021/354/560

68

4418

Atıfbey Mah.(Yiğitler) Serpmeler No:239 Altındağ/ANKARA

Ahmet KÜÇÜK İşt.

25.03.2021/377/596

69

4424-4425-4426-4427-4428

Atıfbey Mah.(Yiğitler) Serpmeler No:248/A-B-C-E Altındağ/ANKARA

Ayşe AYAŞ Vrs.

25.03.2021/375/594

70

4445

Atıfbey Mah.(Yiğitler) 710(180) No:240 Altındağ/ANKARA

Aziz AZĞIN Vrs.

25.03.2021/376/595

71

5043-5044

Atıfbey Mah.(Engürü) Serpmeler No:10-10/A Altındağ/ANKARA

Yaşar LÖK

25.03.2021/365/572

72

5045

Atıfbey Mah.(Engürü) Serpmeler No:9 Altındağ/ANKARA

Leyla PINARGİL

25.03.2021/366/573

73

5283

Atıfbey Mah.(Hayri Akmanlar) Serpmeler No:315 Altındağ/ANKARA

Cihan DİNİPOLAT

25.03.2021/358/564

74

5293

Atıfbey Mah.(Hayri Akmanlar) Serpmeler No:306 Altındağ/ANKARA

Zeynep TÜRKGÜZELİ

25.03.2021/362/568

75

5445

Atıfbey Mah.(Hayri Akmanlar) Serpmeler No:55 Altındağ/ANKARA

Ayhan KORKMAZ

25.03.2021/356/562

76

5563

Atıfbey Mah.(Hayri Akmanlar) Serpmeler No:344 Altındağ/ANKARA

Muammer KIRSAKAL - Sevcan ELEKÇİOĞLU

25.03.2021/357/563

77

5665

Atıfbey Mah.(Sinan Paşa) Serpmeler No:42 Altındağ/ANKARA

Necattin İNİK

25.03.2021/347/553

78

5667

Atıfbey Mah.(Sinan Paşa) Serpmeler No:40 Altındağ/ANKARA

Şakir BAYRAM

25.03.2021/346/552

79

5745

Atıfbey Mah.(Sinan Paşa) Serpmeler No:228 Altındağ/ANKARA

Emine YALINAY Vrs.

25.03.2021/345/551

80

5760

Atıfbey Mah.(Sinan Paşa) Serpmeler No:214-214/A-B Altındağ/ANKARA

Tevfik BADAL - Naile BADAL

25.03.2021/344/550

81

6983-6984-6989

Atıfbey Mah.(Engürü) Serpmeler No:144-144/A-B-C-D-E Altındağ/ANKARA

Mustafa ŞANALAN ve İşt. - Tansel ŞANALAN İşt.

25.03.2021/364/570

82

7111

Atıfbey Mah.(Engürü) Serpmeler No:218 Altındağ/ANKARA

Neriman EROĞLU İşt.

25.03.2021/363/569

İLAN ÇIKIŞ TARİHİ : ………….

İLAN BİTİŞ TARİHİ : ………….

METRUK YAPI İLAN TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ ...