Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

AYLIK VE ÜCRETLERİN ÖDENECEĞİ ARACI BANKANIN SEÇİMİ VE BANKA PROMOSYONUNA AİT İHALE DUYURUSU

26 Mart 2021 Cuma 08:24

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYLIK VE ÜCRETLERİN ÖDENECEĞİ ARACI BANKANIN SEÇİMİ VE BANKA PROMOSYONUNA AİT İHALE DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bağlı kuruluşları (ASKİ ve EGO) ile iştiraklerinde çalışan personelin aylık ve ücret ödemeleri kapsamındaki ödemelerin (Maaş, Ücret, İkramiye, Fazla Mesai, Sosyal Haklar vb. Özlük Ödemeleri) (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi yapılacaktır.

İhalenin tarihi, yeri ve zamanı ile ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdadır:

1. İhalenin Yapılacağı

Tarih : 09.04.2021 Cuma Günü

Saat : 14:30

Adres : Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:2 Encümen Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA

2. İhaleye Kimler Katılabilir

İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan (katılım bankaları dahil) Ankara Belediyesi sınırları içinde toplamda en az 5 şubesi ve en az 20 ATM makinesi olan ve 500 TL karşılığında İdarece onaylı ihale dokümanını satın alan bankalar katılabilir.

3. Tekliflerin Verilmesi

3.1. Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler en geç ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilecektir.

3.2. Posta ile verilen teklifler en geç ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına iletilmek zorundadır. En geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Şartnamenin temini ile ihale işlemleri hakkında irtibat sağlanacak kişi

4.1. Aylık ve Ücretlerin Ödeneceği Aracı Bankanın Seçimi ve Banka Promosyonuna İlişkin İhale Şartnamesi ve diğer belgeler :

İrtibat: Kenan ÇELİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)

Bütçe SGA Şube Müdürü

Tel:0 312 507 28 04

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.