Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Tarihi

Anıtkabir

Müzeler

kapak.jpg

anitkabir01.jpg

muzeler.jpg

Ankara adının kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen söylentilere göre; tarihte söz edilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca çapa anlamına gelen Ankyra’dır. Bu isim zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve Cumhuriyet döneminde Ankara olmuştur.

Barış Parkı: Anıtkabir’in yeşil alanı Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” özdeyişinden ilham alınarak, yabancı ülkelerden ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulmuştur. Bu nedenle adına Barış Parkı denilmiştir.

Ankara şehir merkezi sınırları içerisin de çeşitli kurumlarca işletilen Resmi,özel ve askeri olmak üzere çeşitli müzeler bulunmaktadır.