Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Yürüyen Merdiven Arızaları İle İlgili Açıklama

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:33

METRO İSTASYONLARINDAKİ ÇALIŞMAYAN YÜRÜYEN MERDİVENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Belediyemize, metro istasyonlarında bulunan yürüyen merdivenlerle ilgili olarak Mavi Masa Alo 153 başta olmak üzere çeşitli iletişim kanallarından yapılan şikayetler konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Ankara Metrosu, Ankaray ve Teleferik hattında toplam 508 adet (Yürüyen merdiven, asansör, engelli platformu, yürüyen yol) ünite bulunmaktadır.

Yürüyen merdivenlerin çalışma sisteminde en önemli unsur el bandı ve zincir olup söz konusu malzemeler olmadan yürüyen merdivenlerin çalışması mümkün bulunmamaktadır.

Daha önceki dönemlerde,  el bandı ve zincirlerin kopması nedeniyle arızaya geçen merdivenlerin onarımları ya bakım sözleşmesini imzalayan firmanın ya da kuruluşumuzun stoklarında bulunan yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmekteydi.

Rutin uygulama böyle olmakla birlikte, önceki yönetim döneminde yapılan ve 2019 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan son bakım-onarım sözleşmesinde, bu iki kalem malzemenin EGO Genel Müdürlüğü tarafından temin edileceği planlanarak, sözleşme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, yurt dışında imal edilen ve ithal edilmesi iki-üç ayı bulabilen el bandı ve zincirlerin temini yine önceki dönemden kaynaklı olarak ne yazık ki sağlanamamıştır.

Ankara metrolarında toplamda 6 çeşit el bandı ve 7 çeşit zincir bulunmaktadır. Bunun yanı sıra merdivenlerin her birinin uzunlukları farklı olup el bandı ve zincir boyutları da farklılık göstermektedir.

Dolayısıyla şu andaki sorun, bakım eksikliğinden kaynaklanmayıp önceki dönemde yapılan sözleşme çerçevesinde yedek parça temininin güçlüğü sorunudur.

            Sorunun aşılmasına yönelik olarak; 28 Ağustos 2019 tarihinde yeni bir ihale yapılmıştır. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni sözleşmede ise malzemelerin yüklenici firma tarafından temin edilmesi gerektiği hususuna özellikle yer verilmiştir.

Temin edilen bu yedek parçalar, 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren arızalı olan yürüyen merdivenlere takılmaya başlanılmıştır. 15 Ekim’den itibaren de yüklenici firmanın işgücü kapasitesi oranıyla bağlantılı olarak en hızlı bir şekilde takılacak ve sorunlarımız giderilmiş olacaktır.

Bu süreçte yaşanılan mağduriyetten ötürü vatandaşlarımızdan özür dileriz.

Saygıyla duyurulur