Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
ÜST HAKKI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi 28455 Ada 2 parselde 2886 Sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Üst Hakkı tesis edilerek inşaat yaptırılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
28.12.2023 14:00