Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
BAŞKENT KART EKOSİSTEMİ KAPSAMININ GENİŞLETİLEREK GELİR PAYLAŞIMI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN DÜZELTME İLANI
İhale Birimi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından; DÜZELTME İLANI Başkent Kart Ekosistemi Kapsamının Genişletilerek Gelir Paylaşımı Karşılığı İşletilmesi İşine İlişkin İhale İlan metninin Geçici Teminat Bedeli başlıklı 9’uncu maddesi “Tahmin edilen bedelin %3’ü (yüzde üçü) oranında olup 1.179.389,12 TL (Bir milyon yüz yetmiş dokuz bin üç yüz seksen dokuz Türk Lirası on iki Kuruş)’dir.” olarak düzeltilmiştir. İlanen duyurulur.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 1.Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır.
İhale Tarihi/Saati
26.10.2023 15:00