Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Kırtasiye Malzemeleri, Eğitici-Öğretici Oyun Setleri Ve El Sanatları Malzemeleri Alımı İşi
İhale Birimi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Kırtasiye Malzemeleri, Eğitici-Öğretici Oyun Setleri Ve El Sanatları Malzemeleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
KİK Kayıt No
2023/651399
İdare'nin Adresi
EMNIYET MAHALLESI HIPODROM CADDESI 5/9 TANDOĞAN YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 23 01
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 23 11
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
102 Kalemden oluşan Muhtelif Kırtasiye Malzemeleri, Eğitici-Öğretici Oyun Setleri Ve El Sanatları Malzemeleri Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
BEYPAZARI - ANKARA
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Emniyet Mah Hipodrom Cad No:5 B Blok Kat:7 ( İhale Toplantı Salonu ) Yenimahalle ANKARA
İhale Tarihi/Saati
17.07.2023 14:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Teklifler

Firma
YUSUFOĞLU KIRTASİYE-İNŞAAT-NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yaklaşık Maliyet
568.506,84
Fiyat Teklifi
346.478,00
Sözleşme Bedeli
346.478,00
Sözleşme Tarihi
04.08.2023
Başlama Tarihi
04.08.2023
Bitiş Tarihi
03.09.2023
İşin Süresi
30 GÜN
Sonuç
İhaleyi Kazandı
Firma
NTN FİDAN GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yaklaşık Maliyet
568.506,84
Fiyat Teklifi
513.394,45
Başlama Tarihi
04.08.2023
Bitiş Tarihi
03.09.2023
İşin Süresi
30 GÜN
Firma
ANKA VERİ YÖNETİMİ VE YAPAY ZEKA LİMİTED ŞİRKETİ
Yaklaşık Maliyet
568.506,84
Fiyat Teklifi
474.755,00
Başlama Tarihi
04.08.2023
Bitiş Tarihi
03.09.2023
İşin Süresi
30 GÜN
Firma
YUNUS EMRE ÖZÇELİK
Yaklaşık Maliyet
568.506,84
Fiyat Teklifi
444.178,00
Başlama Tarihi
04.08.2023
Bitiş Tarihi
03.09.2023
İşin Süresi
30 GÜN