Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

BÜYÜKŞEHİR'E BORCU OLANLAR DİKKAT

Büyükşehir Belediyesi’ne vergi borcu olan mükellefler ile Büyükşehir Belediyesi'ne diğer konularda borcu bulunanlar için son gün 31 Ekim Pazartesi...

25 Ekim 2016 Salı 14:40
BÜYÜKŞEHİR'E BORCU OLANLAR DİKKAT

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OLAN VERGİ BORCU İLE DİĞER BORÇLARINI YAPILANDIRMAK İSTEYENLER İÇİN 31 EKİM PAZARTESİ SON GÜN...

Büyükşehir Belediyesi’ne vergi borcu olan mükellefler ile Büyükşehir Belediyesi'ne diğer konularda borcu bulunanlar için son gün 31 Ekim Pazartesi...
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” gereğince; vatandaşların, 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ait, başta vergi borçları ve cezaları olmak üzere çeşitli konulardaki borçlarını yapılandırılabilmek için 6 günlük süreleri kaldı.
Yetkililer, vergi borçluları ile diğer bazı konularda borçlu olan vatandaşlara, söz konusu kanunla ödeme kolaylığı getirildiğini belirterek, borçlu vatandaşların, bu kanun kapsamında kendilerine tanınan ödeme kolaylığından yararlanabilmesi için Belediye'nin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na dilekçeyle başvurmaları gerektiğini belirttiler.
Yapılandırma kapsamına, ilan ve reklam vergisi, asfalt vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, harçlar, tıbbi atık, ecrimisil gelirleri, işgaliye ücreti, hal rüsumları ve otopark borçları giriyor.

BOR_YAPILANDIRMA_AF.jpg