Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YAPI KAYIT BELGESİ ALINAN YAPILARIN BULUNDUĞU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

27 Mart 2023 Pazartesi 14:21

Belediye Meclisinin 14.03.2023 tarih ve 371 sayılı kararında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16.
Maddesi kapsamında hazırlanan ve Sayıştay Başkanlığı'nın uygun görüşleri ile rezive edilen '' Yapı Kayıt Belgesi
Alınan Yapıların Bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Taşınmazların Satışına İlişkin Yönetmeliğin'' 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci Maddesi (b) maddesi gereğince kabulüne karar verilmiştir.

 

Yönetmelik

Meclis Kararı