Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

"ODTÜ YOLU'NDAKİ ARAZİLER SATIŞA ÇIKARILDI" HABERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:14

“ODTÜ YOLU’NDAKİ ARAZİLER SATIŞA ÇIKARILDI” HABERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı basın kurumlarında yer alan ve dezenformasyon içeren haberler ile bu haberlerin “…ODTÜ yolu projesinin Mansur Yavaş Yönetimi tarafından onaylanmasından sonra bölgedeki bazı araziler Hazine tarafından satışa çıkarılmaya başlandı… Satıştaki Susuz arazilerine iyi bakın zira Atatürk Orman Çiftliği arazisi yüksek ihtimal. Susuz’dakilerin pasif tapu kayıtlarını açıklayın. ABB tarafından ODTÜ Yolu çevresi yapılaşmaya açılmayacaktır denilen yerler parsel parsel satışa çıktı.” cümleleriyle sosyal medyada paylaşılması üzerine;

1- Haberde yer alan ve satışı yapılacağı duyurulan 8 adet taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce değil Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satışa çıkarılmıştır. Belediyemizle hiçbir alakası YOKTUR.

2- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkarttığı araziler başka arazilerdir. Bu araziler ODTÜ’yü ikiye bölen yol karşılığında ABB’ye verilen araziler DEĞİLDİR. ABB’nin yıllara sair Hazineden yaklaşık 639 milyon TL’lik alacağına karşılık, mahsuplaşmak amacıyla, Hazinece ABB’ye satış yetkisi verilen arazilerdir. Susuz bölgesindeki araziler de bunlardandır.

3- Atatürk Orman Çiftliğine ait hiçbir taşınmaz ABB’nin satış listesinde YOKTUR. Kaldı ki, AOÇ’ye ait taşınmazların tasarruf yetkisi zaten ABB’de DEĞİLDİR. 

4- ODTÜ yolu projesi (planı), Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın döneminde ONAYLANMAMIŞTIR. Bu yolun Koruma Amaçlı 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Planların yürürlüğü mahkeme kararıyla DEVAM ETMEKTEDİR.

5- ODTÜ’yü ikiye bölen “tünel yolun” yapımına ilişkin şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde herhangi bir çalışma YOKTUR. Aksine, yolun imar planından kaldırılması amacıyla ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hal böyle iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetim anlayışını belirli çevrelerin kavrayamadığı ortadadır. Kendileri dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülleri olmayan bu çevrelerin sürekli olarak ve çeşitli gerekçelerle Ankara Büyükşehir Belediyesini hedef almayı alışkanlık haline getirmeleri inkâr edilemez bir vakıadır. Bu çevreler, kendi fikirlerini hukuktan bile üstün görmekte olup, kurumumuzun bu anlayışı kabul etmesi söz konusu değildir, olmayacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, katılımcı, şeffaf, kamu yararını önceleyen ve rant projelerini reddeden bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürmekte kararlıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.