Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

“ODTÜ YOLU” BAŞLIKLI MANİPÜLATİF HABERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

26 Temmuz 2022 Salı 18:05

“ODTÜ YOLU” BAŞLIKLI MANİPÜLATİF HABERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve dezenformasyon içeren haberler üzerine;

1. Çalışma yapılan bölge ODTÜ arazisi değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir iş makinası ODTÜ arazisi içinde değildir.

2. Çalışma, Gölbaşı – Niğde Otobanı Bağlantı Yolu için yapılmaktadır ve bu projede ODTÜ arazisi yer almamaktadır. 

3. ODTÜ arazisinden geçecek yol ile ilgili olarak mahkeme, “kamu yararı gerekçesi” ile imar planının yürürlükte olduğuna karar vermiştir. İdare hukuku gereğince, mahkeme kararının derhal uygulanması gerekmektedir. 

4. Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararlarıyla planları yürürlükte tutulmasına rağmen ODTÜ arazisinde yapılacak tünel çalışmasının iptali için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.  

5. Bu girişimler sonuç vermezse, 5 yıl önce kazı-dolgu çalışması tamamlanan, ağaç bulunmayan yol güzergahında ekolojik restorasyon yapılacak, mevcut durumda küçük bir kısmı bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesi ve yolun alta alınarak ekolojik köprü kurulması suretiyle orman alanının birleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Hal böyle iken, yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendiren kesimlerin amaçlarını yine kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. ABB yönetiminin tüm rant projelerine karşı büyük bir mücadele verdiği bir dönemde, bu manipülatif haberlerden çıkar sağlamaya çalışan kesimlerin açıklamalarına itibar edilmemesini rica ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.