Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Metruk Yapı İlanı

12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:48

İLAN

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL PROJELER VE DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

           

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 13.07.2023 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapı:

 

 

 

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Kadir AYKAR

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Solfasol Mahallesi 1400/7 Sokak No:5

22.06.2023-1007/1209

2

Malik Tespiti Yapılamadı.

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Solfasol Mahallesi 1400/7 Sokak No:22

22.06.2023-1008/1210

 

3

Malik Tespiti Yapılamadı.

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Solfasol Mahallesi 1400/6 Sokak No:2

22.06.2023-1009/1208