Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kuzey Ankara Metruk Yapı İlanı

17 Eylül 2020 Perşembe 10:41

İLAN

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL PROJELER VE DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7181 sayılı Kanunun 12.Maddesi ile değişiklik yapılan 3194 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2020 tarihli 1467/1955 sayılı kararları ile onaylanmıştır. 17.09.2020 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgilisine ilanen duyurulur. 

Metruk Yapı:

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karacaören Mahallesi, Karanfil Sokak No:1 ve aynı yapı içinde bulunan, Karacaören Mahallesi, Mevlana Sokak No: 4

03.09.2020-1467/1955