Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Metruk Yapı İlanı

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:28

ÖZEL PROJELER VE DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7181 sayılı Kanunun 12.Maddesi ile değişiklik yapılan 3194 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 26.08.2020 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapı:

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 233/1 Sokak No:15

13.08.2020-1187/1656

2

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 233/1 Sokak No:17

13.08.2020-1188/1657