Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Metruk Yapı İlanı

27 Mayıs 2022 Cuma 11:17

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL PROJELER VE DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

           

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7181 sayılı Kanunun 12.Maddesi ile değişiklik yapılan 3194 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 27.05.2022 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

 

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Hatice YILMAZ

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Solfasol Mahallesi 1407/1 Sokak NO:82

18.05.2022-1249/1439

2

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Solfasol Mahallesi 1407/3 Sokak NO:60

18.05.2022-1248/1438