Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kent Konseyi Genel Kurul İlanı

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:23

GENEL KURUL İLAN METNİ

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.02.2021 gün ve E:2020/3088, K:2021/154 sayılı kararı uyarınca, Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre, Ankara Kent Konseyi yürütme kurulu ve başkan seçimi gündemiyle toplanacaktır. Genel Kurul, pandemi koşullarına ilişkin mülki idare ve sağlık kurallarına uygun olarak 10 Temmuz 2021 günü saat 10:00’da Ankara, Altınpark Fuar Alanı Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerini yetkilendirdiklerine ilişkin belgelerin, katılımcılar için pandemi koşullarına uygun ortam oluşturulabilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak bu yönde hazırlıkların da yapılabilmesi amacıyla en geç 5 Temmuz 2021 günü mesai bitimine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. İlanen duyurulur.

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı