Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Basın Açıklaması

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:25

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı medya kuruluşlarında, Çankaya İlçesi Kırım Caddesi No: 96 adresinde bulunan Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısı Metro durağı yanı 1491 ada 1 parselde bulunan taşınmaz hakkında “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazilerin ve Şehit Ailelerinin İşletmesine El Koydu” haberleri yayınlanmıştır.

Söz konusu taşınmaz, yeşil alan olarak kullanılması için Belediyemize 1992 yılında sahibi tarafından hibe edilmiştir.  Ancak Zabıtaya intikal eden şikayetler sonucunda bu arsanın "Tügşav Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş." tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine aykırı olarak, ruhsat alınmadan otopark olarak faaliyete geçirildiği tespit edilmiştir.

Buna rağmen, otoparkı işleten vakfın isminde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz gibi bizler için kutsal değerlerimiz geçtiği için, yöneticisine kanunen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın çalışmasına müsaade edilemeyeceği bildirilmiş ve 45 gün içerisinde ruhsat almaları için her türlü kolaylığın gösterileceği ihtar edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Daire Başkanı Sayın Mustafa Koç; Iğdır, Bingöl ve Tunceli gibi illerimizde yıllarca hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele etmiş, defalarca operasyona katılmış eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur. Sayın Koç, bu sebeple ve konunun hassasiyetine binaen ilgili vakıf yöneticilerini bizzat ağırlamış, kendilerine kolaylık gösterileceğini defaatle bildirmiş; ruhsat kolaylığı, maddi yardım ve kanunlara uygun şekilde başka bir yer tahsis edilmesi dahil birçok teklifi vakıf yöneticilerine sunmuştur.

Bu çözüm önerilerine karşı vakfın ilgili sürelerde herhangi bir ruhsat başvurularının bulunmadığı tespit edilmiş ve şikayetlerin artması üzerine görevli ekiplerimiz tarafından 27/11/2019 tarihinde A-25009 Seri No.lu Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilerek Belediye Encümenine sevk edilmiştir.

Belediye Encümeninin 05/12/2019 tarihli ve 875 sayılı kararı muhataplarına 17/12/2019 tarihinde tebliğ edilerek on (10) gün süre verilmiş, 22/01/2020 tarihinde encümen kararı uygulanarak işyeri girişi beton bariyerler ile çevrilerek mühürlenmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm bu çözüme dayalı girişimlerine rağmen Tügşav Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş. yetkilileri tarafından beton bariyerlerin kaldırıldığı ve otoparkın tekrar faaliyete başladığı görüldüğünden 29/01/2020 tarihinde mühürlü olan işyerinin mühürlerini kırmak suretiyle ticari faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine mahallinde Mühürleme ve Mühür Fekki Tutanağı ile hazırlanan dosyası 05/02/2020 tarihli ve E. 2881 sayılı yazımız ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere Hukuk Müşavirliğimize gönderilmiştir.

Bu arada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi  Başkanlığınca, belirtilen alanın bağış sebebine uygun olarak yeşil alan (park) olarak düzenlenmesi için girişlere üç adet tabela konulmuş, bu tabelaların Tügşav Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş. yetkililerince kaldırıldığı ve park inşaatı çalışmalarının engellenmek istenildiği görülmüştür.

İlgili alanda halen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi  Başkanlığı ekiplerinin park inşaatı çalışmaları devam etmekte, mülkiyet sorunu ve UKOME Kararının bulunmadığından otopark olarak kullanılması mümkün görülmemektedir. Park inşaatı tamamlandıktan sonra halkımızın istifadesine sunulacaktır.

Gazilik ve şehitlik gibi kutsal makamların istismar edilip haksız ve kanunsuz kazanım elde etmeye çalışmak, en başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm Ankaralılar için kabul edilemez bir durumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi