Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:15

buton1.png

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile Belediyemize olan;

1-    213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31/08/2020 (bu tarih dahil) tarihinden önceki dönemlere ait olan ve 17/11/2020 tarihi itibariyle kesinleşen, 2020 yılına ilişkin olarak 31/08/2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi, resim, harç ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile vergi aslına bağlı olmayan vergi cezası borçları,

2-    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren, vadesi 31/08/2020 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen Harcamalara Katılma Payları, Ecrimisil, İdari Para Cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçları,

3-    2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereği tahsil edilen Ücretler ile Katı Atık Ücreti ve bunlara bağlı diğer borçları,

4-    Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı, vadesi 31/08/2020 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları ile;

5-    ASKİ’ye olan ve vadesi 31/08/2020 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş, su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

 Bu kapsamda;

 Yukarıda belirtilen borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin silinmesi,

Yapılandırma başvurusu sonrasında peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6-9-12-18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

 İlk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamen ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkânlar getirmiştir.

7256 sayılı Kanun kapsamında belediyemize olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 01/02/2021 tarihine kadar Belediyemiz “https://yapilandirma.ankara.bel.tr” sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Su ve atık su borçları için vatandaşlarımızın ASKİ Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız Alo 153 üzerinden taleplerini iletmeleri halinde, başvuruları ikametgâhlarında alınabilecektir.

İrtibat için: 507 1475, 507 1488, 507 1494, 507 1857 numaralarını arayabilirsiniz.